Tasarruflu Yazılar (Genelge 2009/4)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
 
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.01.00.010.06.02                                                           24/03/2009                   
Konu : Tasarruflu Yazılar
                                                                                                                                                                                                                  
GENELGE
(2009/4)
 
 
Bilindiği üzere, 2001/15 sayılı Genelge ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 05.02.2000 tarihinden önce Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış bulunan Genelge ve tasarruflu yazılar 03.02.2001 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı.
 
Ancak, düzenleme sonrasında yoğun olarak “tasarruflu yazı” düzenlenmesi ve tasarruflu yazı olarak değerlendirilemeyecek HİZMETE ÖZEL veya GİZLİ nitelikli yazıların da tasarruflu yazı olarak anlaşılmasından dolayı yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
 
1- Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine” dağıtımlı tüm yazıları, 01.05.2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
 
2- Bundan sonra üçüncü kişileri ilgilendiren konularla ilgili bildirişler, tasarruflu yazı ile talimat yerine, Genelge veya Tebliğ şeklinde düzenlenecektir.
 
3- Gerek kısmi ve gerekse tüm Başmüdürlüklere yazılacak, üçüncü kişileri ilgilendirmeyen talimat ve dağıtımlı yazı niteliğindeki bildirişlerde, 12.04.2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen gizlilik dereceleri (ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL, HİZMETE ÖZEL) belirtilecek, gizlilik derecesini içermeyen yazılar muhatap idareler tarafından uygulamaya konulmayacaktır.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
                                                                                                                       İbrahim ŞENEL
                                                                                                                          Müsteşar V.
 
 
 
 
DAĞITIM                                        :
- Merkez Birimlerine
- Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268409 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16268409 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?