T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 26.12.2008 tarihli yazısının özeti (REACH)

AB’nin Yeni Kimyasal Stratejisi olan REACH Tüzüğü hakkında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 26.12.2008 tarihli yazının özeti aşağıda sunulmaktadır.
 
Bilindiği gibi, AB’nin Yeni Kimyasal Stratejisi olan REACH Tüzüğü 1 Haziran 2008 tarihinden beri yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
REACH Tüzüğü’ne göre, AB’ye ihraç edilen tekstil ve hazırgiyim ürünleri içerisinde yer alan kimyasallar için yıllık 1 tonu aşması ve bu kimyasalın ürüne yeni bir özellik katarak salınımının tasarlanması durumunda kayıt yükümlülüğü
ya da Avrupa Kimya Ajansı(AKA) tarafından açıklanan EK XIV SVHC Listesi’nde(Yüksek Risk Arzeden Kimyasallar Listesi) yer alıp AB’ye ihraç edilen ürün içerisinde bulunan kimyasallar için bu kimyasalın AB’ye ihraç miktarının yıllık 1 tonu aşması ve kimyasalın ürün içerisinde yer alan konsantrasyonunun % 0,01’i geçmesi durumunda bildirim yükümlülüğü ortaya çıkmaktadır.
 
Kayıt yükümlülüğü halihazırda başlamış olup EK XIV SVHC Listesi’nde yer alan kimyasallar için geçerli olan bildirim yükümlülüğü 1 Aralık 2010 tarihinden sonra başlayacaktır.
 
AB’ye ihracat yapan firmalarımız, REACH Tüzüğü yükümlülükleri ile ilgili olarak şu hususlara dikkat etmelidirler.
  1. REACH Tüzüğü kapsamında 1 Haziran-1Aralık 2008 tarihlerindeki ön kayıt süreci sona ermiş bulunmaktadır. Ancak, Tüzüğün 28. Maddesindeki kriterler doğrultusunda bu tarihlerden sonra da AB’ye ilk kez ihracat yapan ya da ihracat miktarı 1 tonu aşan firmalar da gecikmeli ön-kayıt sürecindenyararlanabileceklerdir.
  1. AB’den daha önce kaydı yapılan maddeler temin edilip bunların ürünlerde kullanılıp tekrar AB pazarına ihraç edilmesi durumunda kayda gerek yoktur.
  1. Eğer üründe bulunan kimyasalla ilgili bir kayıt yükümlülüğü varsa, AKA’ya başvurularak aynı ürünle ilgili daha önce kayıt başvurusu yapılıp yapılmadığına dair bir soruşturma istenmelidir. Bu yolla aynı kimyasala ilişkin başvuru sahipleri arasında iletişim kurulmasına yardım edilerek maliyetlerin paylaşılması sağlanacaktır.
  1. REACH Tüzüğü kapsamında kayıt başvurusu AB dışı firmalar için, ancak Tek Temsilci atamak ya da ithalatçıları ile anlaşmak suretiyle olabilecektir.
Bu hususları göz önünde bulundurarak firmalarımızın, var ise, kayıt yükümlülüklerini “Tek Temsilci” atama ya da “İthalatçı Firma” ile anlaşmak suretiyle zaman kaybetmeksizin başlatmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Kaynak:İTKİB (Bülten Sıra No:  2008/651 Tarih: 30.12.2008)

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270701 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16270701 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?