Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları (Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/13)

Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları.

Konusu

: Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları

Tarihi

: 27.07.2010

Sayısı

: ÖTV-1/2010-4

İlgili Olduğu Maddeler

: ÖTV Kanunu Madde 8 ve 12. Maddeler

25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 07/06/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarının uygulanacağı ve bu tutarın söz konusu cetveldeki malların karşılarında gösterilen orana göre hesaplanacak vergi tutarının tecil edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre söz konusu kararname kapsamında ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için G.T.İ.P. numaraları itibariyle uygulanacak yürürlükteki ÖTV, tecil ve tahsil tutarlarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

 (I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

 

G.T.İ.P. NO.

 

MAL İSMİ

 

BİRİMİ

 

ÖTV TUTARI

 (TL)

TECİL

 (TL)

TAHSİL

 (TL)

2707.10

Benzol (Benzen)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2707.20

Toluol (Toluen)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2707.50.90.00.11

Solvent nafta          

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

(Çözücü nafta)      

 

 

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2710.11.25.00.00

Diğerleri

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2710.11.90.00.11

Diğer solventler              

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)          

 

 

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri                               

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri                 

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

(Petrol eteri)

 

 

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2901.10.00.90.12

Heptan

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2901.10.00.90.13

Pentan

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

 

 

 

 

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

 

 

 

 

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

Kilogram

2,0135

1,9984

0,0151

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

 

 

 

 

3814.00.90

Diğerleri

Kilogram

0,0650

0,0499

0,0151

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

 

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

Kilogram

0,0650

0,0499

0,0151

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar   

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak  olanlar

Kilogram

 

 

 

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar     

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin      

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları    

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)  

 

 

 

 

2710.19.99.00.21  

Spindle oil

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)  

 

 

 

 

2710.19.99.00.22  

Light neutral

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

 

 

2710.19.99.00.23  

Heavy neutral

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)    

 

 

 

 

2710.19.99.00.24 

Bright stock

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)  

 

 

 

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

Kilogram

1,0560

0,7550

0,3010

 

(Yalnız baz yağlar)

 

 

 

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

Litre

0,7605

0,7453

0,0152

2710.19.25.00.19

Diğerleri

Litre

0,7605

0,7453

0,0152

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.19.91.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.19.99.00.00

Diğerleri

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.99.10.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

 

 

3403.99.90.00.00

Diğerleri

Kilogram

0,3000

0,2850

0,0150

 Duyurulur.

 Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291896 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16291896 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?