Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul (Genelge 2016/5 - Risk Yönetimi K.Gn.Md.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul

 

GENELGE (2016/5 )

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde  Tek  Pencere  Sistemi”  konulu  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Borsa İstanbul A.Ş. arasında elektronik  veri  değişimi  yapılabilmesine  yönelik  teknik  çalışmalar  tamamlanmıştır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme   tekniği   yoluyla   yapıldığında   gümrük   idaresi   beyannameye   eklenmesi   gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu  kapsamda,  BİLGE  Sistemi  detaylı  beyan  modülünde  44  no'lu  alanında  beyan edilen, "89/14391 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2. ve 7. maddeleri” gereğince verilen belgelerin 08.03.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere  Sistemi  e-belge  uygulaması  kapsamına  alınması  uygun bulunmuş  olup  aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0894(TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı(İşlenmemiş Altın ve Gümüş)), 0895(TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı(İşlenmemiş Standart Dışı Altın ve Gümüş)),   0896(TPS-Borsa   İstanbul   Üyelik   Yazısı(İşlenmemiş   Platin   ve   Paladyum)),

0897(TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (İşlenmemiş Stand Dışı Platin ve Paladyum)),0898(TPS-Borsa İstanbul Üyelik Yazısı (Kıymetli Taşlar)) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek:16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580421 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580421 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?