Tek Pencere Sistemi - EB SBİF (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/33)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi - EB SBİF


GENELGE (2016/.. )


20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde  Tek  Pencere  Sistemi”  konulu  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız  ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu  kapsamda,  BİLGE  Sistemi  detaylı  beyan  modülünde  44  no'lu  alanında  beyan edilen, "Gümrük Kanunu'nun 152 ila 162. maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 424. Maddesi” gereğince verilen serbest bölge işlem formlarının 27.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0961 (TPS-SBİF) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek    23haneli    belge    numarası/belge    satır    numarası    (Örnek:    Referans    No: 16545419880961000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletilecektir. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887909 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887909 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?