Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/26)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

GENELGE (2016/..)


20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği(2016/3 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı” ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği(2016/7 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi) “Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı”, “Katı Yakıt  İthalatı  Uygunsuzluk  Yazısı”  belgelerine  ilişkin  başvuruların  yükümlü  tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde verilecek bu belgelerin 28.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek “Atık İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı”, “Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Yazısı”, “Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı” ve “Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı” belgelerine ilişkin başvuru, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1-  Söz  konusu  belgelerin  başvurusu  yükümlüsü  tarafından  Tek  Pencere  Portal  Sistemi ( https : //uygulama .gtb .gov .tr/TekPencere  ) üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca incelenmek üzere kabul edilir.


4-Kabul edilen başvuruların uygun bulunması halinde, Tek pencere portal sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanır ve sistem tarafı İthalatı Uygunluk Yazısı), 0946(TPS- Atık İthalatı Kapsam Dışı Yaz İthalatı Uygunsuzluk Yazısı), 0948(TPS- Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı) ve 0950(TPS- Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı) kodlu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere  Sistemi  tarafından  verilen  23 haneli  belge numarası/belge  satır numarası (Örnek Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.

Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238825 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238825 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?