Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/27)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM

                                                   GENELGE (2016/..)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma  çalışmaları  devam  etmekte  olan  Tek  Pencere  Sisteminin  “e-belge”  uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda  söz  konusu  belgeler  gümrük  idaresi  istediğinde  ibraz  edilmek  üzere  beyan  sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 2016/6 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ile 2016/1 sayılı İthalat Tebliği’nin Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin   İthalatını   düzenleyen   30   uncu   maddesi   çerçevesindeki   “OTİM   Kontrol   Belgesi” 28.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0943(TPS-OTİM Kontrol Belgesi) kodlu belge Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen söz konusu belge için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar
 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238822 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238822 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?