Tek Pencere Sistemi-EB (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605/106.05

Konu    :    Tek Pencere Sistemi - EB


GENELGE (2015/14 )


20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde  Tek  Pencere  Sistemi”  konulu  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı   arasında elektronik  veri  değişimi  yapılabilmesine  yönelik  teknik  çalışmalar  tamamlanmıştır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme   tekniği   yoluyla   yapıldığında   gümrük   idaresi   beyannameye   eklenmesi   gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde detaylı beyan modülünde 44 nolu "Beyan Edilen Dokümanlar" alanında beyan   edilen, 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)” gereğince söz  konusu  tebliğ  eki  GTİP’ler  (Ek:1)  kapsamındaki  eşyalar  için verilen  belgelerini 18.08.2015  tarihinden  itibaren  Tek  Pencere  e-belge  sistemi  kapsamına  alınması  uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi  neticesinde  düzenlenen  0877  (eski  0743)  belge  kodlu  izin  belgeleri (TPS-Kayıt Belgesi) Tek Pencere e-belge sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza  bu şekilde  gönderilen belgeler  için Tek Pencere  e-belge sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No:15545419880849000392/1)  ile  belge  tarihi  yükümlü  tarafından  beyannamenin  44  nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek pencere e-belge sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Neşet AKKOÇ
Bakan a.
Müsteşar V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585950 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16585950 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?