Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (İthal Lisansı-Gözetim) Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.-Genelge 2016/37)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(İthal

Lisansı-Gözetim)

 

GENELGE (2016/..)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde  Tek  Pencere  Sistemi”  konulu  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız  ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik  veri  değişimi  yapılabilmesine  yönelik  teknik  çalışmalar  tamamlanmıştır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme   tekniği   yoluyla   yapıldığında   gümrük   idaresi   beyannameye   eklenmesi   gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İthalat Rejimi Kararı ve ilgili mevzuat çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen  “İthal  Lisansı(Korunma-Otonom)”,  "İthal Lisansı(Tarım-Otonom)", "İthal Lisansı(KİM-MET)", "İthal Lisansı(Korunma-Ülke Bazlı)", "İthal Lisansı(Ozon)", "İthal Lisansı(Tekstil)", "İthal Lisansı(MAK-ELEKT-ELEKTR)", "Kullanılmış Eşya İzin Belgesi(Liste Dışı)", "Gözetim Belgesi(Tarım)", "Gözetim Belgesi(Sanayi)", "Kati İthalat İzin Belgesi" 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi   neticesinde   düzenlenen   0951(TPS-İthal   Lisansı-Korunma   Otonom), 0954(TPS-İthal Lisansı-Tarım Otonom), 0955(TPS-İthal Lisansı- KİM-MET), 0957(TPS-İthal Lisansı-Korunma Ülke Bazlı), 0958(TPS-İthal Lisansı-Ozon), 0962(TPS- Kullanılmış Eşya İzin    Belgesi-    Liste    Dışı),    0963(TPS-Gözetim    Belgesi-Tarım),    0964(TPS-Gözetim Belgesi-Sanayi),  0965(TPS-Kati  İthalat  İzin  Belgesi),  0966(TPS-İthal  Lisansı  -Tekstil), 0967(TPS-İthal Lisansı- MAK-ELEKT-ELEKTR) kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23      haneli      belge      numarası/belge      satır      numarası      (Örnek:      Referans      No:16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilen

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Ba elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300846 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16300846 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?