Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/28)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

                                                                      GENELGE (2016/--)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında verilen 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat)'ne  ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak illerinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları'na (Sekreterya)  iletilmesi ve  yapılacak değerlendirme neticesinde

2016/8478 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar  kapsamında yine Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak illerindeki Valiliklerce tanzim olunan sınır ticareti belgesi ve Ticaret ve Sanayi Odalarınca düzenlenen ithalat uygunluk  belgelerinin  29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Düzenlenecek olan 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0931 Kodlu TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 Kodlu TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını   ve/veya   hatanın   düzeltilmesini   teminen   başvuru,   gerekçe   belirtilmek suretiyle   elektronik   ortamda   reddedilir.   Reddedilen   başvurular   yükümlü   tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen  başvurular  ile  tespit  edilen  eksiklik  ve/veya  hataların  yükümlüsünce  giderildiği anlaşılan başvurular, 2016/8478 Sayılı Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, 0931 Tek Pencere
Uygunluk  Belgesi  (Sınır  Ticareti)  ve  0932  Kodlu  TPS-Sınır  Ticar başvurusu  Tek  Pencere  Portal  Sistemi  üzerinden  onaylanır  ve  sistem  tarafından  0931 TPS-İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti) ve 0932 TPS-Sınır Ticareti Belgesi (İhracat) kodlu e-belgeler ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5-  Tek  Pencere  Sistemi  tarafından  verilen  23  haneli  belge  numarası/belge  satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238835 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238835 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?