Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/31)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı


GENELGE (2016/--)


20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ çerçevesinde verilen 0952 kodlu TPS-KSS İhracat Uygunluk Yazısına ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerine yapılması  ve  Ekonomi  Bakanlığı  tarafından  yapılacak  değerlendirme  neticesinde  2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek İhracat Uygunluk Yazısının 28.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Ekonomi Bakanlığı'nca düzenlenecek 0952 kodlu TPS-KSS İhracat Uygunluk Yazısı verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

 

1-  0952  kodlu  TPS-KSS  İhracat  Uygunluk  Yazısı  başvurusu  yükümlüsünce  Tek Pencere  Portal  Sistemi  (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere)  üzerinden  gerçekleştirilir. 0952  kodlu  TPS-KSS  İhracat  Uygunluk  Yazısı  başvurusu  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Ekonomi Bakanlığı'na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Ekonomi Bakanlığı'nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen  başvurular  ile  tespit  edilen  eksiklik  ve/veya  hataların  yükümlüsünce  giderildiği anlaşılan başvurular Ekonomi Bakanlığı'nca, 2002/2 Sayılı Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde EkonomiBaknlığı tarafından 0952  kodlu  TPS-KSS  İhracat  Uygunluk  Yazısı  başvurusu  Tek  Pencere üzerinden  onaylanır  ve  sistem  tarafından  0952  TPS-KSS  İhracat  Uygunluk Yazısı  kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5-  Tek  Pencere  Sistemi  tarafından  verilen  23  haneli  belge  numarası/belge  satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869491 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869491 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?