Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge No:2016/25)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

GENELGE (2016/..)

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde  Tek  Pencere  Sistemi”  konulu  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız  ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik  veri  değişimi  yapılabilmesine  yönelik  teknik  çalışmalar  tamamlanmıştır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme   tekniği   yoluyla   yapıldığında   gümrük   idaresi   beyannameye   eklenmesi   gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu  kapsamda,  BİLGE  Sistemi  detaylı  beyan  modülünde  44 no'lu  alanında  beyan  edilen, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16),  31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/18), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:  2016/15)  kapsamındaki  “Tıbbi  Cihaz  Uygunluk  Yazısı”,  “Pil-Akü  Uygunluk Yazısı”, “ Ayakkabı Uygunluk Yazısı” 27.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi   neticesinde   düzenlenen   0941(TPS-Tıbbi   Cihaz   Uygunluk   Yazısı), 0942(TPS-Pil-Akü Uygunluk Yazısı), 0944(TPS-Ayakkabı Uygunluk Yazısı) belge kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23      haneli      belge      numarası/belge      satır      numarası      (Örnek:      Referans      No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilecektir.
 

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

 
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301457 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301457 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?