Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn. Md. (Genelge 2016/32)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

 

GENELGE (2016/--)20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.  Bu  çerçevede,    Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığı  tarafından  31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) kapsamında verilen GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)'na ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde verilecek GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)'nın 02.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Bakanlığı'nca  düzenlenecek  GTHB  Uygunluk  Yazısı (Bitki Karantinası) başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen  başvurular  ile  tespit  edilen  eksiklik  ve/veya  hataların  yükümlüsünce  giderildiği anlaşılan başvurular Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5)  kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde,   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-başvurusuUygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5-  Tek  Pencere  Sistemi  tarafından  verilen  23  haneli  belge  numarası/belge  satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288081 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288081 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?