Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md. (Genelge 2016/29)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

GENELGE (2016/--)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından her yıl yenilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında verilen 0934 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 kodlu TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün), 0937 kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı (Canlı  Hayvan)'a  ilişkin  başvuruların  yükümlü  tarafından  “e-başvuru”  sistemi  aracılığıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletilmesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde her yıl yenilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın  Kontrolüne  Tabi  Ürünlerin  İthalat  Denetim  Tebliği  (Ürün  Güvenliği  ve Denetimi) kapsamında verilecek ithal izin belgelerinin 02.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca düzenlenecek 0934 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935 kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem),  0936  kodlu  TPS-GTHB     Uygunluk  Yazısı  (Hayvansal  Yan  Ürün),  0937  kodlu TPS-GTHB     Uygunluk  Yazısı  (Gemi  Kumanyacılığı-Hayvansal  Ürün)  ve  0938  kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

 

1-  0934  kodlu  TPS-GTHB  Uygunluk  Yazısı  (Hayvansal  Ürün),  0935  kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Hayvansal    Yan    Ürün),    0937    kodlu    TPS-GTHB         Uygunluk    Yazısı    (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) başvuruları Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir.  0934  kodlu  TPS-GTHB  Uygunluk  Yazısı  (Hayvansal  Ürün),  0935  kodlu TPS-GTHB   Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem), 0936 kodlu TPS-GTHB   Uygunluk YazısıKumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 kodlu TPS-GTHB  Uygunlukbaşvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na  elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen  başvurular  ile  tespit  edilen  eksiklik  ve/veya  hataların  yükümlüsünce  giderildiği anlaşılan başvurular Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca,  her yıl yenilenen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetim Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde,   Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 0934 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün), 0935  TPS-GTHB Uygunluk  Yazısı  (Hayvansal  Yem),  0936  TPS-GTHB  Uygunluk  Yazısı  (Hayvansal  Yan Ürün), 0937 TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün) ve 0938 TPS-GTHB  Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan) kodlu e-belgeler ile bu belgelere ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde   ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927264 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927264 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?