Tek Pencere Sistemi-Kağıt Belge (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :73421605-106.05

Konu   :Tek Pencere Sistemi-Kağıt Belge

 

 

09.10.2017 / 28504099

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere; 20 Mart 2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi" hakkında 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesinde “Tek Pencere Sistemi"nin ülkemizde de uygulamaya konulması için yapılacak çalışmaların, sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemlerin Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtilmekte olup bu doğrultuda Tek Pencere Sistemi uygulanmaktadır.

Ayrıca, Tek Pencere Sistemi kapsamındaki gümrük beyannamesi ekinde aranan belgelere ilişkin, ilgili kurumlar tarafından düzenlenen ve onaylanan belge ve izinlerin başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılması işlemleri hususunda muhtelif tarihlerde Genelgeler çıkartılmış olup tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtılmıştır.

Tek Pencere Sistemi kapsamında dağıtımı yapılan tüm Genelgelerde, söz konusu belgelere ilişkin bilgilerin elektronik ortamda yer alacağından bahisle beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacağı ve gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanmasının mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak, bazı gümrük idarelerinde söz konusu Genelge hükümlerine aykırı olarak kağıt ortamında ve ıslak imzalı belgeler arandığı bilgisi edinilmekte olup uygulamada birlikteliğin sağlanması ve Genelge hükümlerinin uygulanması bakımından gümrük beyannamesi ekinde aranan Tek Pencere Sistemi kapsamındaki belgelerde kağıt ortamında ve ıslak imzalı belge aranmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  

 

 
H. Hasan Murat ÖZSOY
Bakan a.
Genel Müdür

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878284 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878284 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?