Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md (Genelge 2016/30)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı

 

GENELGE (2016/--)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı   2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını  Koruma  Kanunu  çerçevesinde  verilen  0865  kodlu  TPS-Ekpsertiz  Belgesi'ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletilmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında verilecek izin  belgelerinin  29.04.2016  tarihinden  itibaren  Tek  Pencere  Sistemi  kapsamına  alınması uygun bulunmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenecek 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi   (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere)   üzerinden   gerçekleştirilir.   0865   kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen  başvurular  ile  tespit  edilen  eksiklik  ve/veya  hataların  yükümlüsünce  giderildiği anlaşılan başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde,   Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5-  Tek  Pencere  Sistemi  tarafından  verilen  23  haneli  belge  numarası/belge  satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

 

Cenap AŞCI Bakan a. Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896722 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896722 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?