Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Gn.Md.(Genelge 2016/36)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı       :    73421605-106.05

Konu     :    Tek Pencere Sistemi-Maliye Bakanlığı

 

GENELGE (2016/..)

 

 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde  Tek  Pencere  Sistemi”  konulu  Başbakanlık  Genelgesi  çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı arasında elektronik  veri  değişimi  yapılabilmesine  yönelik  teknik  çalışmalar  tamamlanmıştır.  4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme   tekniği   yoluyla   yapıldığında   gümrük   idaresi   beyannameye   eklenmesi   gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu  kapsamda,  BİLGE  Sistemi  detaylı  beyan  modülünde  44  no'lu  alanında  beyan edilen,  02.11.1984  tarihli,  18563  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  “3065  sayılı  Katma Değer Vergisi Kanunu” ve 26.04.2014 tarihli, 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği"   kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen "Vergi Dairesi İstisna Belgesi"nin 02.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması  gerekmektedir.

1- Maliye Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi  neticesinde  düzenlenen  0940("TPS-Vergi Dairesi  İstisna Belgesi")  belge kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek   23   haneli   belge   numarası/belge    satır   numarası   (Örnek:   Referans   No:16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3-  Söz  konusu  belgeye  ilişkin  bilgiler  Maliye  Bakanlığı  tarafından  Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305529 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16305529 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?