Tekrarı yapılan analizin ücreti hk.da (21.02.2014/0331)

 

                                                                                   T.C.

                                                      GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                                                Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : 76627242-622.03

Konu : Tekrarı yapılan analizin ücreti hk.da

 

                                                                       21.02.2014 / 03661

                                          GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

            Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan, Gümrük Yönetmeliğinin 588 inci maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Numuneden kaynaklanan nedenlerden dolayı itiraz edilmesi halinde, beyan sahibi veya temsilcisi huzurunda Ek-25’te yer alan tutanak tanzim edilerek tekrar alınan numune ile birinci tahlil tekrarlanır.” hükmüne istinaden yapılan tahlillerde alınacak tahlil ücretlerine ilişkin tereddütler olduğu anlaşılmıştır.

 

            Anılan hüküm uyarınca birinci tahlilin tekrarlanması amacıyla yapılan analizler için Gümrük Yönetmeliğinin 24  nolu ekinde yer alan "Gümrük Laboratuvarları Tahlil Ücretleri Listesi"nde belirtilen miktar kadar analiz ücreti alınması gerekmektedir.

 

            Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

 Cenap AŞCI

  Bakan a.

Genel Müdür V.

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302480 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16302480 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?