Tekstil ve Giyim Anlaşması

Tekstil ve Giyim Anlaşması

Tekstil ve Giyim Anlaşmasının hedefi, GATT gözetiminde hazırlanarak 1974 yılında yürürlüğe giren Çok Elyaflılar Anlaşması (MFA) kapsamında veya diğer gönüllü ihracat kısıtlamaları anlaşmalarıyla kotalar dahilinde yürütülen tekstil ticaretinin güçlendirilmiş GATT kural ve disiplinleri ile uyumlu hale getirilmesidir. Bu çerçevede, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin kademeli olarak GATT kural ve disiplinlerine entegre edilmesi karara bağlanmıştır.

Tekstil ve konfeksiyon sektörünün DTÖ'ye dört aşamada yapılacak entegrasyonunun, 1990 yılı toplam tekstil ve giyim ithalatı üzerinden en az aşağıda belirtilen oranlarda yapılması planlanmaktadır.

  • 1 Ocak 1995 : % 16
  • 1 Ocak 1998 : %17
  • 1 Ocak 2002 : %18
  • 1 Ocak 2005 : Kalan bölüm (%49)

Bu çerçevede ülkemiz birinci ve ikinci dilim entegrasyonları sırasıyla %18 ve %18,03 olarak gerçekleştirmiştir. Üçüncü dilim entegrasyon ise 2002 yılı itibariyle gerçekleştirilecektir.

31 Aralık 1994 tarihinde MFA kapsamında yer alan bütün kısıtlamalar, yeni Anlaşmaya taşınmış olup, aşamalar halinde GATT'a entegre edilmektedir. Anlaşma da, bütün aşamalarda MFA kapsamındaki kotaların artan oranlarda artırılması için bir formül yer almaktadır.

Anlaşmada, MFA dışında kalan kısıtlamaların da en geç geçiş dönemi sonunda, 1Ocak 2005 tarihi itibariyle GATT kural ve disiplinleri içine alınması hedeflenmektedir.

Tekstil ve Giyim Anlaşması ayrıca, GATT'a entegre edilmemiş ürünler için geçici bir korunma mekanizması da öngörmektedir. Bir ürünün toplam ithalatının, ithalatçı ülkenin sanayiine ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu belirlenirse, korunma mekanizması uyarınca önlem alınabilecektir. Sözkonusu önlem, ya ikili mutabakat ya da Tekstil İzleme Organı tarafından incelenmek kaydıyla tek taraflı olarak uygulanabilmektedir.

Anlaşma, trafik sapması ile ülke veya menşe hakkında yanlış bildirim veya resmi belgelerin asılsız düzenlenmesi ile mücadeleye ilişkin hükümler de içermektedir.

Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği Tekstil İzleme Organınca denetlenmektedir.

Diğer taraftan, Anlaşma, küçük tedarikçiler ve en az gelişmiş ülkeler için özel muamele hükümlerini içermektedir.

Bundan başka, Anlaşmadan kaynaklanan uyuşmazlıklar için Anlaşma metninde anlaşmazlıkların çözümüne yönelik özel düzenlemeler getirilmiştir.

Türkiye, AB ile gümrük birliği nedeniyle üçüncü ülkelere karşı uygulamaya başladığı tekstil kotalarının GATT 94'e entegrasyonunu, Tekstil ve Giyim Anlaşmasında öngörülen tarihlere ve miktarlara uygun olarak gerçekleştirmektedir

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249642 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16249642 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?