E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15387788 Ziyaretçi

Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2009/21 Sayılı İthalat Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2009-27449 (2.Mükerrer) Resmi Gazete
TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN  2009/21 SAYILI İTHALAT TEBLİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
MADDE 1 – (1) 29/1/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (İthalat: 2009/21) sayılı “Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile değişik 31/12/2008 tarihli ve 27097 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (İthalat: 2009/21) sayılı “Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.  
Yürütme
MADDE 3(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.