Telafi Edici Vergi (Gümrükler Genel Müd.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :      38850468-722.01.01.TEV

Konu:    Telafi Edici Vergi

03.01.2014 / 00163

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan telafi edici vergi uygulamaları hakkında alınan 17.05.2013 tarih ve 34985 sayılı yazıda özetle;

Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) kapsamında ithal edilen girdilerin işlenmesi sonucunda üretilen eşyanın AB üyesi veya serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelere ihraç edilmesi halinde ihracat aşamasında A.TR / EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmediği durumların olduğu,  ancak zaman zaman ihracattan sonra bu belgelerin düzenlendiği, bu durumda beyanname üzerine bu belgelere ait bilgilerin derc edilmediği hallerde  konunun ihracatçı birliklerinin bilgisi dahilinde olmaması nedeniyle TEV ödenmesi gerektiği halde ödenmediği ve vergi kaybı olduğu belirtilmektedir.     

Bu çerçevede, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında, 3151 (Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan eşyanın yeniden ihracatı) ve 3141 (Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden ihracatı) rejim kodları ile tescilli ihracat beyannamelerinde, TEV tahsilatı gereken hallerde vergi kaybı oluşmamasını teminen bu aşamada:

DİİB kapsamında tescilli 3151 ve 3141 rejim kodlu ihracat beyannamelerinde,

1. A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin ihracat esnasında düzenlendiği durumlarda (gerek basitleştirilmiş usulde düzenlenen, gerekse gümrük idaresince vize edilen belgeler için), yükümlüsünce, BİLGE Sisteminde ilgili ihracat beyannamesinin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına mutlak surette belgeye ilişkin bilginin eklenmesinin sağlanması;

2. A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin sonradan verilmesinin talep edilmesi halinde;

2-A) Dolaşım belgesini vize edecek gümrük idaresince, öncelikle A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin ilişkili olduğu ihracat beyannamesi tespit edilerek, beyannameye ait DİİB'nin Ekonomi Bakanlığı kayıtlarında açık olup olmadığının kontrol edilmesi;

2.B) İlgili DİİB açık (kapatma talepli dahil) ise, A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin vize edilmesini müteakip ilgili ihracat beyannamesinde Kapanmış Beyannamede Düzeltme işlemi yapılmak suretiyle, beyannamenin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına dolaşım belgesine ilişkin bilginin kaydedilmesi;

2.C) İlgili DİİB kapalı ise, A.TR veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin vize edilmesini müteakip ilgili ihracat beyannamesinde Kapanmış Beyannamede Düzeltme işlemi yapılmak suretiyle, beyannamenin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanına bu belgelere ilişkin bilginin eklenerek, TEV'in İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce hesaplanması ve akabinde gümrük idarelerince tahsilinin sağlanmasını teminen ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne muhatap bir yazı ile yapılan işleme ilişkin bilgi verilmesi;

Ancak, ilgili DİİB'nin geri ödeme sistemi kapsamında düzenlenmiş olması durumunda da, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne muhatap bir yazı ile yapılan işleme ilişkin bilgi verilmesi ve eşyanın serbest dolaşıma girişinde tahsil edilen ithalat vergileri iade edilmemiş ise TEV'e tekabül eden kısmın iade edilmemesi, iade edilmiş ise de bu kısmın yeniden tahsili

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898932 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16898932 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?