Teminat Oranlarında Düzenleme (Risk Y.ve Kontrol Gn.Md.)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605/702

Konu   :Teminat Oranlarında Düzenleme


DAĞITIM YERLERİNE  05.06.2015 / 8385031

İlgi: Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 12.03.2015 tarih ve 6525823 sayılı yazısı Gümrük Yönetmeliğinin 518 inci maddesine eklenen dördüncü fıkra (31.03.2012 tarihli ve 28250 sayılı Resmi Gazete) ile aynı tesis içinde bulunan tanklarda, EPDK tarafından depolama lisansı düzenlenen eşya ile depolama lisansı düzenlenmeyen transit rejimi kapsamında eşya depolanmasına yönelik akaryakıt antreposu açma ve işletme yatırım izin taleplerinin değerlendirmeye alınmayacağı hükme bağlanmış olup söz konusu tarihten sonra açılması talep edilen transit veya depolama lisansı aranan akaryakıt antrepoları ayrı kodlarla, diğer bir deyişle iki ayrı antrepo olarak açılmaktadır.

Bu  tarihten  önce  açılmış  akaryakıt  antrepoları ise, depolama  lisansı  bulunan,  depolama  lisansı bulunmayan veya her ikisi de bulunan antrepolar şeklinde faaliyetlerine devam etmektedir. Uygulamada ise aynı antrepo koduna sahip depolama lisansı olan ve olmayan tankların birarada olduğu bu antrepolar, yapılan düzenlemelerde depolama lisansı olan antrepolar olarak dikkate alınmıştır.

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı yazısında; bağlantıları Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü denetimi altında faaliyet gösteren A41000087 kod no'lu antrepo ile ilgili olarak işletici firmasından (İzgin Depolama San. Ve Tic. Ltd. Şti.) alınan dilekçe ile söz konusu antrepoda toplam 26 adet tankın bulunduğu, bunlardan 22 adet tankta Madeni Yağ cinsi eşya depolandığı, 4 adet tankta (1-2-4-9)  ise  EPDK  lisanslı  Akaryakıt  depolandığından  Bakanlığımız Gümrükler  Genel  Müdürlüğünün

15.12.2014 tarihli 4558235 sayılı yazıları kapsamında %10 indirimli teminattan yararlanmadıkları ve yapılan incelemede İZGİN DEPOLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. firmasına ait A41000087 Kod nolu Genel Antrepo bulunan 26 adet tanktan 4 adet (1-2-4-9) tankın EPDK lisanslı olduğu, 22 adet tankın ise EPDK lisanslı tank olmadığı, yalnızca kimyasal ürün depolandığından dolayı antrepo rejimine tabi tutulan eşyalar için alınacak teminat tutarının Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.12.2014 tarihli 4558235 sayılı yazılarında belirtilen toplam vergilerin %10’u kadar teminattan yararlanmaları gerektiği, ayrıca, %10 teminattan yararlanmayacak eşyaların akaryakıt sayılan ürünlerin GTİP’lerine göre belirlenmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün mezkur yazısına istinaden; eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulması için verilen (71 ile başlayan rejim kodlu) beyannamelerde beyan edilen antrepo kodunun "TRANT (Transit Amaçlı Akaryakıt Konan Antrepolar Listesi)" grubundaki antrepolardan biri olması halinde tarife çağırılırken "Eşya antrepoya transit amaçlı mı konulmaktadır?" şeklinde soru sorulması ve cevap olarak "Evet" seçeneğinin işaretlenmesi halinde, teminat oranının %10 olarak atanması ve bu orandan daha az bir oranın girilememesi şeklinde düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, depolama lisansı olan ve olmayan tankların birarada olduğu antrepolara transit amaçlı akaryakıt alınması halinde indirimli teminattan faydalanılması sağlanmıştır.

Bilgileri ile söz konusu gruba eklenmek üzere benzer durumda olan akaryakıt antrepolarının tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

H.Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.
Genel Müdür


DAĞITIM: Gereği: Bilgi:

Tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlükleri Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927269 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927269 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?