Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici İthal Edilen Esya (Genelge 2010/9)

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü
Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.16.00-010.06.01-12 8/3/2010
Konu : Test, Deneme ve Tanıtım Amacıyla Geçici  İthal Edilen Esya
 (Mülga)
GENELGE
( 2010/ 9 )
 
İlgi: 30/12/2008 tarihli ve 2008/31 sayılı Genelge
Bilindigi üzere, 7/10/2009 tarihli 27369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın 34 üncü maddesine göre ticari amaca yönelik olmayan test, deneme, veya tanıtıma tabi tutulmak amacıyla gönderilen esyanın geçici ithali mümkün bulunmaktadır. Anılan maddede yer alan "ticari amaca yönelik olmayan" ifadesinden, söz konusu esyanın teste tabi tutulması, tanıtımı ve denenmesinin ücret karsılıgında yapılmamasının anlasılması gerekmektedir.
Bununla birlikte, Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı tarafından Ar-GeMerkezi Belgesi verilen firmalarca test edilmek amacıyla geçici ithal edilen esyaya 24 aya kadar süre verilmesi; A Sınıfı Onaylanmıs Kisi Statü Belgesi sahibi firmalar tarafından geçici ithal edilen söz konusu esyaya 6 ay için süre verilerek, süre uzatımı taleplerinin GC1 raporuna göre  degerlendirilmesi; diger durumlarda ise söz konusu esyaya yine 6 ay için süre verilerek, bu sürenin uzatılmak istenilmesi halinde geçici ithalat beyannamesinin tescil tarihinden baslamak üzere, anılan Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca kısmi muafiyet kapsamında yurtta kaldıgı her ay için esyanın serbest dolasıma girmis olması halinde alınacak vergiler tutarının %3’ü oranında vergi tahsil edilmek suretiyle islem tesis edilmesi gerekmektedir.
Diger taraftan, geçici ithalat rejimi kapsamında teste tabi tutulması sonucunda hasar gören, bozulan veya bir daha kullanılamayacak hale gelen esyanın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 164 üncü maddesinin 1 inci fıkrası çerçevesinde hazineye hiçbir masraf getirmeyecek sekilde gümrük idaresinin gözetiminde imhası mümkün bulunmakta olup, imhası talep edilen söz konusu esyanın tahrip olmasının Gümrük Kanununun 186 ncı maddesinde belirtilen nedenlerden kaynaklandıgının kanıtlanması halinde gümrük yükümlülügü dogmamaktadır.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
S.Umman HAMİDOGULLARI
Müstesar a.
Genel Müdür V.
DAGITIM:
Tasra teskilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234892 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234892 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?