Teşvik Belgesi Sahibi Mükellefe Mal Satışı (Özelge)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

.4.35.17.01-35-02-91

15/04/2011

Konu

:

Teşvik Belgesi Sahibi Mükellefe Mal Satışı

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; adınıza düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamında iki adet vinç ithal ettiğiniz ve daha sonra bu vinçleri yatırım teşvik belgesi sahibi başka bir mükellefe devretme kararı aldığınız belirtilerek, söz konusu devir işleminde katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı ile ihracatçı firmaya olan borcunuzun vinçleri alacak firmayla mahsup yolu ile kapatılıp kapatılamayacağı hususunda bilgi istediğiniz anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesi ile yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. İstisnaya ilişkin olarak 69 ve 87 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

16/7/2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ın  15 inci maddesinde devir, satış, ihraç ve kiralama işlemleri düzenlenmiş ve tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte; teşvik belgeli bir başka yatırım için devri, Hazine Müsteşarlığının iznine tabi tutulmuştur. Ayrıca, satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan desteklerin tahsil edilmeyeceği hususu da yine aynı maddede düzenlenmiştir.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, yatırım teşvik belgesi sahibi Şirketinizin belge kapsamında satın aldığı makine ve teçhizatı, Hazine Müsteşarlığının izin ve onayı ile yatırım teşvik belgesi sahibi bir başka mükellefe, bu mükellefin sahip olduğu yatırım teşvik belgesi eki makine ve teçhizat listesinde de aynı makine ve teçhizatın yer alması ve vergi dairesinden aldığı istisna yazısını da Şirketinize ibraz etmesi şartıyla, Katma Değer Vergisi Kanununun 13/d maddesine göre KDV hesaplanmadan teslim etmesi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, devir işlemleri sırasında ihracatçı firmaya olan borcunuzun makineleri devir alacak firmayla mahsup yoluyla kapatılması hususunun vergi mevzuatı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266371 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16266371 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?