thalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 07.09.2017-30173 Resmi Gazete

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tabloda bulunan 1206.00.99.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonuna ilişkin satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (1) nolu dipnot eklenmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

1206.00.99.00.19

Diğerleri

570 (1)

*Ton: Brüt ağırlık

(1) Yalnız kabuksuzlar için 1.500 ABD Doları/Ton uygulanır.”

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246971 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16246971 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?