thalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ekonomi Bakanlığından: 05.11.2015-29523 Resmi Gazete

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 13/6/2015 tarihli ve 29385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/21)’in 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici Firma

Dampinge Karşı Önlem (ABD Doları/m2)

4411.13.90.00.11 4411.14.90.00.11 4411.92.90.00.11 4411.93.90.00.11

LaminatParkeler

Almanya

Falquon GmbH

  0,00

Kronotex GmbH & Co. KG

  0,30

Egger Holzwerkstoffe Wismar GmbH

  0,33

Classen Industries GmbH

  0,31

MeisterWerke Schulte GmbH

  0,53

Diğerleri

  1,05

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2015

29385

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927929 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927929 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?