Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması

Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri AnlaşmasıSadece mal ticaretine yönelik olan Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması (TRIMS), bazı yatırım tedbirlerinin ticareti kısıtladığı ve bozduğu gerçeğinden hareketle, üye devletlerce yabancı mallara veya yabancılara karşı ayrımcı yatırım tedbirlerin uygulanmamasını öngörür (GATT Madde III, Ulusal Muamele İlkesi). Ayrıca, miktar kısıtlamalarına neden olan yatırım tedbirlerinin uygulanmasının engellenmesini amaçlar. Bu çerçevede, yabancı sermaye yatırımları için yerli ürün kullanma koşulu veya ihracat yapma zorunluluğu gibi hususlar TRIMS Anlaşması hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır.

Anlaşma uyarınca, gelişmiş ülkeler iki yıl, gelişmekte olan ülkeler beş yıl, en az gelişmiş ülkeler ise yedi yıl içinde sözkonusu tedbirleri kaldıracaklardır. Anlaşmanın yürütülmesinden Ticaretle Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Komitesi sorumludur.

Öte yandan, Anlaşmanın 9. Maddesinde; Mal Ticareti Konseyi'nin DTÖ Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten en geç 5 yıl sonra (2000 yılına kadar) TRIMS'in işleyişini gözden geçireceği ve metinde yapılacak uygun değişiklikleri Bakanlar Konferansına götüreceği ifade edilmektedir. Buna paralel olarak ilgili maddede Mal Ticareti Konseyinin bu gözden geçirme işlemi sırasında Anlaşma'nın yatırım politikası ve rekabet politikalarının pekiştirilmesine karar verilebileceği de belirtilmektedir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896835 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896835 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?