Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek ....(Karar Sayısı 2014/7025)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/7025     18.12.2014-29209 Resmi Gazete

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2015 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Başbakan Yardımcılığının 12/11/2014 tarihli ve 17043 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/11/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                24/11/2014 TARiHLİ VE 2014/7025  SAYILI KARARNAMENİN EKİ

                                                     LİSTE

 Her bir cihaz icin bandrol karsılığı
Tahsil edilecek Ücretler  (Avro karşılığı TL)

 

CİHAZ CİNSİ

1.Televizyon

• 51 Ekrana  kadar (51 dahil)  ----------          5 AVRO

• 51 Ekran-67 Ekran arası (67 dahil)  ---- -   8 AVRO

• 67 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) ------   10 AVRO

• 85 Ekran-116 Ekran arası (116 dahil) ----   12 AVRO

• 116 Ekrandan yukarı -------------------------  15 AVRO

•Oto  Televizyonu   -------------------------        8 AVRO


2. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcaları    ----------------        l AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, blr muzik aleti   (elektronik  org gibi) uzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar,  Işıldaklar ve radyolu vantilatorler      ------------  1 AVRO

•Oto  radyo alıcaları     -----------------------      l AVRO

• Taşınabilir  radyo alıcaları---------------       2 AVRO


3. Videolar  (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme ozelligi olanlar)

•  --------------------------------------------------    18AVRO

4. Radyo ve/veya TV yayını almaya yarayan Set üstü Kutusu

 (Set Top Box) Cihazları ile her turlü uydu alıcı cihazı   ------  7 AVRO

 

5.  Birleşik  Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

 

 

• Televizyon-Radyo

 

 

 

9 AVRO

 

• Televizyon-Radyo-Teyp

 

 

13 AVRO

 

• Televizyon-Video

 

 

19 AVRO

 

Televizyon-Radyo-Video

 

 

21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetcalar (radyo - walkman)

 

 

 1 AVRO

 

• Taşınabilir  (pilli) radyo - pikap

• Taşınabilir  (pilli)  radyo-kasetcalar

• Oto Radyo - Kasetcalar

 

 

3 AVRO

3 AVRO
3 AVRO

 

•Oto Radyo-Kompakdiskçalar

• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar

• Radyo-Kasetcalar

 

 

4 AVRO

4 AVRO

5 AVRO

• Radyo-Kompakdiskcalar

 

7 AVRO

• Radyo-Pikap

 

7 AVRO

• Radyo-Kasetcalar-Pikap

 

14 AVRO

-Radyo-Kasetcatar-Pikap-Kompakdiskçalar

 

18 AVRO

• Radvo-Kasetcalar-Kompakdiskçalar

 

18 AVRO

 

6. Yukanda sayılan cihazlarla dışındaa kalan ve Radyo ve Televizyon yayınları almaya yarayan her türlü  cihazlar    .......................  18 AVRO

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878328 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16878328 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?