Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon...Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2012 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

Karar Sayısı : 2011/2628 30.12.2011-28158 Resmi Gazete

Maktu harçlar ve damga vergisi tutarları, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/12/2011 tarihli ve 118847 sayılı yazısı üzerine, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Kararın ekini görmek için tıklayınız

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580387 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580387 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?