Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2011/43)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 17.05.2011-27937 Resmi Gazete

TİCARİ KALİTE DENETİM YETERLİK BELGESİ İPTALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: ( 2011/43)

MADDE 1 − (1) Aşağıda unvanı ve vergi numarası belirtilen firmalar adına karşılarında yer alan numaralar ile düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgeleri, geçerlilik sürelerinin bitmesi nedeniyle iptal edilmiştir.

 

Firma Unvanı

Vergi No

TKDY

Belge No

Muşlu Kardeşler Yaş Sebze Meyve Paz. Tur. Sey. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kumluca Şb.

6250130835

436

Şengül Gıda Mad. İth. İhr. Nak. ve Tic. Ltd. Şti.

8060054253

376

Hebo Fındık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

4610003253

23

 

(2) Aşağıda unvanı ve vergi numarası belirtilen firmalar adına karşılarında yer alan numaralar ile düzenlenen Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgeleri, adıgeçen firmaların Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin 2009/33 sayılı Tebliğ'de belirlenen koşulları yerine getirmemeleri nedeniyle, mezkur Tebliğ'in 17'nci maddesi hükümleri çerçevesinde, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı'nın 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 3 ay süre ile iptal edilmiştir.

 

Firma Unvanı

Vergi No

TKDY

Belge No

Mesa İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

6190165455

470

Çelikoğlu Oto Kom. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

2410056845

372

 

MADDE 2 − (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 − (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287149 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287149 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?