Ticari Terimler (www.orgTR.org)

KISALTMA İNGİLİZEC KARŞILIĞI TÜRKÇE KARŞILIĞI
P.A. Power of Attorney/ Private account Vekaletname/Özel hesap
p.and l. Profit and loss Kar ve zarar
P.B. Pass Book Tasarruf Cüzdarıı
P.O.C. Port of Call Uğranılacak liman
P.O.R. Port of Refuge Sığınılacak liman
P/N (p.n.) Promissory note Emre yazılı senet
pchs. Purchase Satınalma
per.pro. Per procuration Vekaleten imzaya yetkili
prem. Premium Prim
Q.O.O. Quantity in Owner's Option Miktar armatör opsiyonunda
R.d. (deniz taşıma.) Running days Astarya günlerinde tatiller dahil sayılan günler
r/a. (R.A.) Refer to acceptor Muhataba rnüracaat
R/C Re-credited Tekrar kredi verilmiş
r/d (bankacılık) Refer to drawer Keşideciye müracaat
r/e Refer to endorser Cirantaya müracaat
rem. Remit, remittance Para transferi, havalesi
rept.( recpt.) Receipt Makbuz
Rev. Revision Tashih, revizyon
Rev. A /C . Revenue account Gelir hesabı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234876 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234876 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?