Ticari Terimler (www.orgTR.org)

KISALTMA İNGİLİZEC KARŞILIĞI TÜRKÇE KARŞILIĞI
g r. Gross Brüt
G.M.B. Good merchantable brand İyi kalite
G.R.T. Gross Register Tonnage Sicile kayıtlı gros ton
gr. wt. Gross weight Brüt ağırlık
Gtee. Guarantee Garanti, teminat
Gtee.(gtd ). Guarantee/Guaranteed Garanti/garanti edilmiş
H.O. Head Office Merkez (büro)
H.P. Horse Power Beygir gücü
H.W.M. High Water Mark Yüksek su çizgisi
hrs. Hours Saat
İ. B. Invoice Book Fatura defteri
I.O.U. I owe you Size borcum, borç senedi
I/c In charge of Görevli, nezaretçi olarak
I/F Insufficient funds Yetersiz karşılık, fon
İ/F Insufficient funds Yetersiz karşılık
I/I Indorsement irregular Gayri muntazam ciro
Incl. Included, inclusive Dahil edilmiş, dahil
Inst. Instant (present month) Cari ay
Irr. Irredeemable İtfa edilemez (gayri kabulürücu)
j.a. Joint account Müşterek hesap

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238858 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16238858 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?