Ticari Terimler (www.orgTR.org)

KISALTMA İNGİLİZEC KARŞILIĞI TÜRKÇE KARŞILIĞI
m.d. Months date/moanths after date Ayın tarihi/tarihten sonraki aylar
M.I.P. Marine Insurance Policy Deniz sigortası poliçesi
M.O. Money Order Havale emri
M.O.L.O.O. More or Less In Owner's Option Çoğu/azı armatör opsiyonunda
m.p. Months after payment Ödemeden sonraki aylar
m.s. Months after sight, months sight İbrazından bir ay sonra
M/R Mate's Receipt Ordino Yükleme ordinosu
Marg. Margin Marj
mat. Maturity Vade
Mem. Memorandum Muhtıra
mtg.(mort). Mortgage Rehinli
mth. Month Ay
N.A.A. Not Always Afloat Daima yüzer halde değil
n.d. Not dated Tarih konmamış
N.O.R. Notice of Readiness Hazırlık Mektubu
n.o.s. Not otherwise stated, not otherwise specified Aksi ifade edilmemiş ise
n.p. Net proceeds Net hasılat, gelirler
N.R.T. Net. Register Tonnage Net tescil tonu
n/a No account Hesabı yok
n/e. Not exceeding Geçmeyecek
n/f. no funds Karşılıksız
natl. National Ulusal
neg. Negotiable Ciro ve devredilebilir
Net Terms Free of Charterer's commission Kiralayan komisyonu hariç yükleme/boşaltma masrafları gemiye ait değil

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301486 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,80 TL
1 € = 4,65 TL
16301486 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?