TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin Değişikliklerinin Onaylanması Hakkında Karar

TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2011/1290  16.02.2011-27848 Resmi Gazete

             1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli 1 inci Değişiklik Paketinin 1 Ocak 2009 ve 2 nci Değişiklik Paketinin 1 Ekim 2009 tarihlerinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 23/12/2010 tarihli ve HUMŞ-9971317 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1975 TARİHLİ TIR SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 1975 TIR SÖZLEŞMESİ İDARİ KOMİTESİ’NCE 1. DEĞİŞİKLİK PAKETİ 2 ŞUBAT 2008 VE 2. DEĞİŞİKLİK PAKETİ 9 EKİM 2008 TARİHİNDE KABUL EDİLMİŞTİR.

 

             1. Değişiklik Paketi

             Komite Ek 8 için aşağıdaki değişiklik önerisini kabul etmiştir:

             Ek 8, Madde 13'ün l'inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "1. TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryası'nın işleyişine ilişkin giderler, başka kaynaklar bulununcaya kadar, 6'ncı Madde'de belirtilen uluslar arası kuruluş tarafından dağıtılan her TIR Karnesinden alınacak tutar ile karşılanır. Bu tutar İdari Komite tarafından kabul edilir."

             Yeni bir açıklayıcı not eklenmiştir:

             "8.13.1-3 Tutar

             1 inci fıkrada belirtilen tutar;

             (a) TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryası'nın İdari Komite tarafından onaylanan bütçe ve maliyet planına ve

             (b) Uluslar arası kuruluşun dağıtılacak TIR Karnelerinin sayısına ilişkin tahminine

             Dayandırılır."

             Ek 8, Madde 13'ün 2'nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

             "2. TIR Yürütme Kurulu ve TIR Sekreteryası'nın işleyişinin finansmanının uygulanmasına ilişkin usul İdari Komite tarafından kabul edilir."

             Yeni bir açıklayıcı not eklenmiştir:

             "8.13.2

             6'ncı Madde'de belirtilen uluslar arası kuruluşa danışıldıktan sonra, 2'nci fıkrada belirtilen usule Akit Taraflar tarafından yetkilendirilen ve onlar adına hareket eden BM-AEK ile 6'ncı Madde'de belirtilen uluslar arası kuruluş arasında imzalanacak anlaşmada yer verilir. Anlaşma İdari Komite tarafından onaylanır."

             2. Değişiklik Paketi

             Komite Madde 3'ün (a) fıkrası için aşağıdaki açıklayıcı notu kabul etmiştir:

             "0.3 (a) (iii)

             Madde 3 (a) (iii) hükmü kendiliğinden seyahat eden binek otomobillerini (AS Kodu 8703) kapsamaz. Ancak, binek otomobilleri Madde 3 (a) (i) ve (a) (ii) de belirtildiği şekilde diğer taşıtlarla TIR rejimi himayesinde taşınabilir."

 

Yabancı dil metinler için tıklayınız.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288779 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16288779 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?