TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)

HİZMETE ÖZEL

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : B.02.1.GÜM.0.08.08.00-010.05-01-209-  

Konu :  TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları

12/05/2011

 

İÇ GENELGE

(2011/26)

 

1975 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi) hükümleri uyarınca, TIR karnesi eşliğinde taşıma yapan firmaların konusu suç teşkil eden bir fiile karışmaları halinde haklarında adli makamlara iletilmek üzere tahkikat başlatılmakla birlikte Müsteşarlığımızca ayrıca; TIR Sözleşmesinin 38 inci maddesi uyarınca TIR sisteminden geçici veya daimi ihraç, TIR karnesi kullanma yetkisinin iptal edilmesi, taşımacı firmadan tahsil edilemeyen gümrük vergilerinin ulusal kefil kuruluştan talep edilmesi veya risk değerlendirmesi sonucu hat yönlendirmesi yapılması gibi idari ve mali işlemler yürütülmektedir.

 

Ancak, Müsteşarlığımıza intikal eden bazı olaylardan; TIR karnesi kapsamında yapılan taşımacılıkla ilgili usulsüzlüklerin, Müsteşarlığımızın farklı birimlerine intikal ettirildiği ve Müsteşarlığımız denetim birimlerince TIR karnesi kapsamındaki usulsüzlüklere ilişkin olarak re'sen başlatılan inceleme ve soruşturmalarda gerekli bilgi akışının sağlanmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sözü edilen idari ve mali işlemlerin zamanaşımına uğratılmadan, düzenli ve koordinasyon içinde yürütülebilmesi için;

 

1) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri tarafından TIR karnesi kapsamında yapılan taşımacılıkla ilgili usulsüzlüklerin tespitini müteakip inceleme ve soruşturma taleplerinin,

 

2) Müsteşarlık merkez birimleri tarafından TIR karnesi muhteviyatı taşımacılıkla ilgili inceleme ve soruşturma onayı alınması halinde onayın bir örneğinin,

 

3)  Denetim birimlerince re'sen başlatılan TIR karnesi inceleme ve soruşturmaları hakkındaki asgari bilgilerin,

 

4) TIR Sözleşmesindeki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak, denetim birimlerince rapor tanzimi beklenmeksizin, ilgili gümrük idaresi tarafından idari veya mali yönden takip edilmesi gereken hususların,

 

Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

         Müsteşar

 

Dağıtım:

Merkez ve Taşra Birimlerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287044 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287044 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?