TIR Park Ücreti (Genelge 2011/3)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı     : B.02.1.GÜM.0.08.08.00-010.06/  26.01.2011

Konu   : TIR Park Ücreti

 

G E N E L G E

2011/3

 

Bilindiği üzere, 5/3/1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik”, 28/8/2010 tarihli ve 27686 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Halihazırda yürürlükte bulunan Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre; TIR denetleme ve konaklama noktalarındaki park ücreti, her yıl Müsteşarlığımızca ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordine edilerek tespit edilmektedir.

Bu nedenle, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince yeniden değerleme oranının 2010 yılı için % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmesi üzerine ilgili bakanlık ve kuruluşlarla yapılan koordine sonucunda, TIR denetleme ve konaklama noktalarında uygulanacak park ücreti; 2011 yılı için, iki saate kadar ücret alınmamak şartıyla günlük 9,25 - TL olarak belirlenmiştir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Haydar GÖÇER

Müsteşar a.

Genel Müdür

 

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234887 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,77 TL
1 € = 4,62 TL
16234887 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?