TIR Park Ücretleri (Kontrol Gn.Md-Genelge 2010/4)

T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı     : B.02.1.GÜM.0.08.08.00-010.06/                           
Konu   : TIR Park Ücreti
 
 
G.K.G.M :01.02.2010 - 2010/4
 
  
 
G E N E L G E
2010/4
 
 
16.04.1993 tarihli ve 21554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik”in 28 inci maddesine göre; TIR denetleme ve konaklama noktalarındaki park ücreti, her yıl Müsteşarlığımızca ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla koordine edilerek tespit edilmektedir.
 
Bu nedenle, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince yeniden değerleme oranının 2009 yılı için %2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmesi üzerine ilgili bakanlık ve kuruluşlarla yapılan koordine sonucunda, TIR denetleme ve konaklama noktalarında uygulanacak park ücreti; 2010 yılında iki saate kadar ücret alınmamak şartıyla günlük 8,60.- TL olarak belirlenmiştir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
  Haydar GÖÇER         Müsteşar a.
                                                                         Genel Müdür

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260451 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260451 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?