Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesi (Gümrük Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-102.03

Konu   :Transit Beyanında Plaka Bilgisinin Girilmemesi

 

25.10.2017 / 28793749  DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Transit Rejimi) 28 inci maddesinin 1 inci fıkrası “Hareket gümrük idaresince, transit beyanına girilmiş olan araca ilişkin kimlik bilgilerinin doğruluğu kontrol edilir; girilmemişse, söz konusu bilgiler sisteme kaydedilir.” hükmünü amirdir. Dolayısıyla transit beyannamesinin tescili aşamasında beyannameye kaydedilen plaka bilgisinin, eşyanın serbest bırakılmasından önce gümrük idaresi tarafından düzeltilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, beyannamede plaka numarası kayıtlı olmadan transitin serbest bırakılmasına sistem tarafından hali hazırda müsaade edilmemektedir.

Diğer taraftan, bu şekilde gerçekleştirilen plaka değişikliklerinde bazı gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1 maddesi kapsamında usulsüzlük cezası tatbik edildiği yönünde muhtelif şikayetler Bakanlığımıza intikal etmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 584 üncü maddesi uyarınca; aynı Yönetmeliğin EK-82'sinde sayılan durumlar ile Bakanlığımızca düzenlenen diğer ikincil düzenlemelerde uygulanacağı açıkça belirtilmiş haller haricinde, 4458 sayılı Kanunun 241/1 maddesi kapsamında usulsüzlük cezasının uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, transit beyannamesinin tescili aşamasında kaydedilen plaka bilgisinin eşyanın serbest bırakılmasından önce düzeltilmesinde; Gümrük Kanununun 241/1 maddesi uygulanmaksızın işlem tesisi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.


 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574074 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16574074 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?