Transit Rejimi (Genelge 2011/6)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01

Konu : Transit rejimi

25/01/2011

GENELGE

(2011/6)

14 Mayıs 2010 tarihli, 2010/20 sayılı Genelgenin;

1- "Transit beyannamesine fatura eklenmesi" baslıklı 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere asagıdaki fıkra eklenmistir:

"(5) Serbest dolasımda olmayan esyanın transit rejimi çerçevesinde serbest bölgeden çıkısında ibraz edilecek konsinye faturalar, gümrük idaresince kabul edilir. Kesin satısı müteakip fatura ibrazı ile ilgili islemler Serbest Bölgeler mevzuatına tabidir."

2- "Ana beyannamede asıl sorumlu olarak yer alan firmanın teminatının kabul edilmesi" baslıklı 11 inci maddesi basgı ile birlikte asagıdaki sekilde degistirilmistir:

"11- Tasıyıcı firmanın yerine baska bir kisinin teminatının kabul edilmesi

(1) 10 uncu maddede belirtilen götürü teminata iliskin uygulama saklı kalmak kaydıyla, karayolu ile esya transitinde, (a) Teminatın tasımayı yapacak olan firma tarafından verilmedigi durumda, teminatı verecek kisi tarafından ilgili gümrük idaresine "… sayılı beyanname muhteviyatı esya tasımasının sorumlulugum(uz) altında yapıldıgını ve söz konusu tasıma nedeniyle her ne sebeple olursa olsun ortaya çıkabilecek her türlü kamu alacagının tarafım(ız)ca ödenecegini taahhüt ederim/ederiz." ifadesini içeren bir taahhütname verilmesi gerekmektedir.

(b) Birden fazla araçla yapılan tasımalarda, ana beyannamede belirlenen teminatı verecek kisinin tasımayı yapacak olan firmadan/firmalardan farklı olması halinde teminatı verecek kisi tarafından tasımayı yapacak her bir firma için ilgili gümrük idaresine (a) bendinde belirtilen sekilde taahhütname verilmesi gerekmektedir. Söz konusu taahhütnamenin verilmemesi durumunda, ana beyannamede belirlenen teminata ilaveten ana beyannameye baglı olarak araç basına düzenlenen transit beyannameleri için tasıyıcı firmalardan teminat istenilmesi gerekmektedir."

3- "Global Teminat Sistemi (Uluslararası Nakliyeciler Dernegi – UND") baslıklı 12 nci maddesinin 1 inci fıkrasına asagıdaki bend ilave edilmistir:

"e) Global Teminat Sistemi'nden yararlanmak isteyen firmaların L2 yetki belgesi ile de söz konusu sistemden yararlandırılması ile (b) ve (d) bendlerinde C2 yetki belgesine iliskin yapılacagı belirtilen islemlerin L2 yetki belgesi için de yerine getirilmesi,"

4- "Global Teminat Sistemi (Ro-Ro Gemi _sletmecileri ve Kombine Tasımacılar Dernegi –RODER)" baslıklı 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına asagıdaki bend ilave edilmistir:

"d) Global Teminat Sistemi'nden yararlanmak isteyen firmaların L2 yetki belgesi ile de söz konusu sistemden yararlandırılması ile (b) ve (c) bendlerinde C2 yetki belgesine iliskin yapılacagı belirtilen islemlerin L2 yetki belgesi için de yerine getirilmesi,"

5- "Transit rejiminde memur refakati" baslıklı 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası asagıdaki sekilde degistirilmistir:

"(1) Gümrük Yönetmeliginin 229 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aynı Yönetmeligin 249 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca asagıda sayılan istisnai haller dısında transit beyannamesi kapsamı esya varıs gümrügüne her durumda teminatlı olarak, memur refakati olmaksızın ve herhangi bir üst yazıya baglanmaksızın sevk edilir, sevk edilen transit beyannamelerinin teyitleri titizlikle takip edilir.

a) _thali yasak esyanın transit beyannamesi ile sevki mutlak surette teminatlı ve memur refakatli olarak yapılır.

b) i) Sürülerek götürülen tasıtların (tasıtın kendisinin esya oldugu durumlar),

ii) Özel kullanıma mahsus tasıtlarda bulunan esyanın,

iii) Aynı Basmüdürlüge baglı ve aynı belediye sınırları içerisinde yer alan gümrük idareleri arasında tasınacak esyanın

iv) Serbest bölgelerden çıkarılarak yurtdısı edilecek olan Türk menseli esyanın, transit beyannamesi kapsamında varıs gümrük idaresine sevkinde yükümlüsünce teminat verilemedigi ve yazılı talepte bulunuldugu hallerde gümrük idaresinin imkanları dahilinde memur refakati uygulanır.

c) (a) ve (b) fıkralarında sayılan durumlar haricinde transit beyannamesi kapsamı esyaya memur refakati uygulanmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması halinde konunun gerekçeleriyle birlikte ilgili Basmüdürlükçe Müstesarlıgımıza bildirilmesi ve alınacak talimata göre islem yapılması gerekmektedir."

6- "B2 yetki belgesi ile uluslararası yolcu tasımacılıgı" baslıklı 21 inci maddesi basgı ile birlikte asagıdaki sekilde degistirilmistir:

"21- Ulastırma mevzuatı uyarınca yapılacak islemler

(1) Ulastırma mevzuatı uyarınca gümrük idarelerince gerçeklestirilecek islemler konusunda ilgililerce ulastırma mevzuatının takip edilerek yürürlükteki mevzuat uyarınca islem yapılması gerekmektedir."

Bilgi ve geregini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ

Müstesar

DAGITIM:

Merkez ve tasra teskilatına

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260497 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260497 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?