TRT Bandrolleri

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: 85593407/165.99

Konu: TRT Bandrolleri

 

19.09.2014 / 2861464

MRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 4/12/1984 tarihli ve  3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda değişikliğe gidilmiştir.

Bahsi geçen değişiklik ile bandrol ücretlerinin Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükmü getirilmiş, ayrıca TRT tarafından  ithalatçılara  teminat  mektubu  karşılığı  bandrollerin  verilebileceği  de  hüküm  altına alınmıştır.

Bununla birlikte, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan 16/9/2014 tarih ve 12883 sayılı yazıda konuya ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve gerekli teknik alt yapının oluşturulması sürecinde 3093 sayılı Kanunun amir hükümlerinin Kurumları tarafından ifa edileceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, bandrole tabi cihazların serbest dolaşıma giriş işlemleri sırasında bandrol işlemleri için  yükümlülerin  3093  sayılı  Kanunun  5  (g)  maddesi  gereğince  Türkiye  Radyo-Televizyon Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909554 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,92 TL
1 € = 4,84 TL
16909554 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?