Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı Kanun)

TÜRK CEZA KANUNU (5237 Sayılı Kanun)

12/10/2004-25611 Resmi Gazete

Kanunun Tamamını Görmek için Buraya TIKLAYIN..

---Temel ilkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı (Madde 1-19)

---Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksie (Madde 20-34)

---Suça Teşebbüs (Madde 35-36)

---Suça İştirak (Madde 37-41)

---Suçların İçtimaı (Madde 42-44)

---Cezalar (Madde 45-52)

---Güvenlik Tedbirleri (Madde 53-60)

---Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi (Madde 61-63)

---Dava ve Cezanın Düşürülmesi (Madde 64-75)

---Uluslararası Suçlar, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (Madde 76-80)

---Kişilere, Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Etkin Pişmanlık, İşkence ve Eziyet (Madde 81-96)

---Koruma,Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali, Cinsel saldırı, Hürriyeti Enlememeye Dönük Suçlar (Madde 97-131)

---Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (Madde 132-140)

---Mal Varlığına Karşı Suçlar (Madde 141-169)

---Topluma, Çevreye, Sağlığa, Kamu Güvenliğine, Kamu Barışına ve Aile Düzenine Karşı Suçlar (Madde 170-234)

---Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar / Adliyeye Karşı Suçlar (Madde 235-298)

---Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar (Madde 299-301)

---Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (Madde 302-308)

---Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar ile Millî Savunmaya Karşı Suçlar (Madde 309-325)

---Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk, Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar ve Son Hükümler (Madde 326-345)

 

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245404 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,83 TL
1 € = 4,68 TL
16245404 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?