Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2015/7603)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Karar Sayısı : 2015/7603
   11.06.2015-29383 Resmi Gazete

Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 1/4/2015 tarihli ve 10610 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1-  7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı   Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parasını Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı kararın 3’üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.    

"a)  Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve ithali serbesttir."

"d)   25.000 TL'yi aşan Türk  parasının  yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır."  

MADDE 2-   Aynı Kararın 4’üncü maddesinin (a) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    

"a)  Yurda döviz  ithali  ve yurttan döviz  ihracı   serbesttir."

"f)  10.000 Avro  veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.   

 

MADDE 3- Aynı  Kararı  13 üncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3)  Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışına yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kişileri, her işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Müşteşarlığa ve Ekonomi Bakanlığına bildirir. " 

"(4)  Bakanlık,  bu maddenin uygulaması   ile ilgili  olarak  Türkiye'de  yerleşik  kisilerden istenecek   bilgi,   belge   ve  bunların   gönderilme   süreleri  ile  gönderilecegi  kurumlara  ilişkin esaslan  belirlemeye  yetkilidir."

 

MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5- Bu Karar hukumlerini Hazine Müşteşarlığının bağlı olduğu bakan yürürtür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927281 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927281 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?