Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/44)

Ekonomi Bakanlığından: 20.07.2011-28000-Resmi Gazete

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 2011/44)

MADDE 1 – 29/12/2010 tarihli ve 27800 (5. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/1) eki (Ek-1) sayılı listeye aşağıdaki G.T.İ.P ve standartlar eklenmiştir:

"

G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDARD ADI
8536.69.90.00.11 Ev tipi fişler ve soketler

TS 40

TS IEC

60884-1

Fişler ve Prizler_ev ve Benzeri

Yerlerde Kullanılan_Standart Föyler

Ev ve benzeri yerlerde kullanılan fiş ve prizler

-Bölüm 1:Genel özellikler

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (Ek-1) sayılı listesinden aşağıdaki G.T.İ.P. ve standart çıkartılmıştır:

G.T.İ.P. MADDE ADI TS NO STANDARD ADI
7304.19.10.00.11 Dış çapı 73 mm.yi geçmeyenler

TS 10878

Boru sistemleri-Gaz tesisatında kullanılan-Anma basıncı 0,5 bar'a kadar olan (0,5 bar hariç) onduleli metal hortum ve hortum donanımları

 

 

MADDE 3 – Bu Tebliğin 1 inci maddesi yayımı tarihinden 45 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899083 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16899083 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?