E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,69 TL
1 € = 4,33 TL
15341139 Ziyaretçi

Türk Standardları Enstitüsünün onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine dair tebliğ (MHG/2014-4)

Resmi Gazete Tarihi: 24.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28892

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-04)

 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan ve Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar/ANKARA adresinde bulunan Türk Standardları Enstitüsü, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EK-1

(Değişik:RG-15/3/2014-28942) MHG/2014-04 Numaralı Tebliğ Çerçevesinde Türk Standartları Enstitüsü’nün Görevlendirme Kapsamı (No:2)

 

Avrupa Komisyonu Karar No.

Ürün(ler)/ Kullanım Amacı

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi

Şartnameler

Görevler

95/467/EC

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar(elemanlar veya bloklar), tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar

(Sistem 2+)

TS EN 1457-1

TS EN 1457-2

TS EN 1806

TS EN 1856-1

TS EN 1856-2

TS EN 1857

TS EN 1858:2008+A1:2011

TS EN 12446

TS EN 13063-1+A1

TS EN 13063-2+A1

TS EN 13063-3

TS EN 13069

TS EN 13084-5

TS EN 13084-5 /AC

TS EN 13084-7

TS EN 14471

TS EN 14989-1

TS EN 14989-2

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

95/467/EC

Alçı malzemeleri (1/4)

-İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler.

(Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında)

(Sistem 3)

TS EN 13658-1

TS EN13658-2

TS EN 13815

TS EN13915

TS EN13963

TS EN 13963/AC

TS EN 13950

TS EN 14190

TS EN14209

TS EN14496

TS EN 15283-1+A1

TS EN15283-2+A1

Test Laboratuvarı

95/467/EC

Alçı malzemeleri (2/4)

-Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil.

(Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda, (ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde)

(Sistem 3)

TS EN 12859

TS EN 13279-1

TS EN 520+A1

 

Test Laboratuvarı

96/580/EC

Giydirme Cepheler (1/1)

-Giydirme cephe kitleri

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda)

(Sistem 3)

TS EN 13830

Test Laboratuvarı

97/462/EC

Ahşap esaslı paneller (1/2)

-Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller. (yapısal elemanlarda iç ve dış uygulamalar için)

(Sistem 2+)

TS EN 13986

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/462/EC

Ahşap esaslı paneller (2/2)

-Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller.

(İç mekân veya dış mekân uygulamaları için yapısal amaçlı olmayan elemanlar)

(Sistem 3)

TS EN 13986

Test Laboratuvarı

97/555/EC

Çimentolar, bina, kireçler ve diğer hidrolik bağlayıcılar:

-Portland Çimento

-Portland Kompoze Çimentolar: Portland-curuflu çimento,Portland-silis dumanlı çimento,Portland-puzolanlı çimento,Portland-uçucu küllü çimento,Portland-pişmiş sisli çimento,Portland-kalkerli çimento,Portland kompoze çimento

-Yüksek fırın cüruflu çimento

-Puzolanik Çimento

-Kompoze çimentolar

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması)

(Sistem 1+)

TS EN 197-1

Ürün Belgelendirme Kuruluşu

97/555/EC

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

(Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanmasında)

(Sistem 2+)

TS EN 459-1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Duvarcılık birimleri I. Kategori

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

(Sistem 2+)

TS EN 771-1

TS EN 771-2

TS EN 771-3

TS EN 771-4

TS EN 771-5

TS EN 771-6

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar (1/3)

(Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda)

(Sistem 2+)

TS EN 998-2

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

97/740/EC

Duvarcılık ile ilgili ürünler (3/3)

-Yangına maruz kalındığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları (“Yangına tepki” düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda)

(Sistem 3)

TS EN 15824

Test Laboratuvarı

97/808/EC

Döşemeler (2/2)

-Döşeme şap malzemeleri
(İç kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13813

Test Laboratuvarı

97/808/EC

Döşemeler (2/2)

-Sert döşeme malzemeleri

(A) Parçalar

Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.

(Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 12057

TS EN 12058

Test Laboratuvarı

97/808/EC

Döşemeler (2/2)

-Esnek ve dokuma yer döşemeleri
Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]

(İç kullanımlar için)

(Formaldehit ihtiva etmeyen yer döşemeleri için değerlendirme yapılacaktır.)

(Sistem 3)

TS EN 14041

TS EN 14041/AC

TS EN 14904

Test Laboratuvarı

98/214/EC

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller (T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru), yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş ya da korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.

(Sistem 2+)

TSEN 10025-1

TS EN 10210-1

TS EN 10219-1

TS EN 10340

TS EN 10340/AC

TS EN 10343

TS EN 15048-1

TS EN 15088

TS EN 10088-4

TS EN 10088-5

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir..

(Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için)

(Sistem 2+)

TS EN 1090-1/A1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Kaynak malzemeleri

(Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 13479

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/214/EC

Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.

 (Strüktürel metal işlerde kullanmak için)

Sistem 2+

TS EN 14399-1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler(1/6)

-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14509

TS EN 14509/AC

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)

-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14509

TS EN 14509/AC

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)

-Çatı Işıklığı (‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14963

TS EN 1873

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)

-Düz(yassı) ve profil levhalar
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14782

TS EN 14783

TS EN 534+A1

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları,

Çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)

-Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 12326-1

TS EN 1304

TS EN 490

TS EN 492

TS EN 494

TS EN 544

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (2/6)

-Çatı penceresi

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)

-Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14509

TS EN 14509/AC

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları,

Çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)

-Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri
(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 12326-1

TS EN 1304

TS EN 490

TS EN 492

TS EN 494

TS EN 544

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)

-Çatı pencereleri

(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (3/6)

-Çatı Işıklığı

(“Dış Yangın Performansı” düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 14963

TS EN 1873

Test Laboratuvarı

98/436/EC

Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları, çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler (6/6)

-Çatı Pencereleri (a,b,c,d,e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(1/5)

-Paneller

(Duvar ve tavanların yangına karşı korunmasında iç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak)

(Sistem 3)

TS EN 438-7

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış duvar ve tavan kaplamaları (2/5)

-Karolar

(“Kullanımda Emniyet” hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanların iç yada dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 12057

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)

-Kaplama plakaları

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 1469

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)

-Shingel’lar

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 12467

TS EN 12467/A2

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)

-Asma tavanlar (Kitler)
(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında)

 

(Sistem 3)

TS EN 13964

TS EN 13964/A1

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)

-Rulo halindeki kaplamalar

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 14716

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak (3/5)

 -Yüzey kaplamaları

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak)

(Sistem 3)

TS EN 13245-2

TS EN 13245-2/AC

TS EN 14915

TS EN 14915/AC

TS EN 534+A1

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(3/5)

-Paneller

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak)

(Sistem 3)

TS EN 438-7

TS EN 15102+A1

Test Laboratuvarı

98/437/EC

İç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak(4/5)

-Kaplama plakaları

(‘Tehlikeli Maddeler’ hakkındaki düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç yada dış kaplamalarında)

(Sistem 3)

TS EN 1469

Test Laboratuvarı

98/598/EC

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

(Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde)

(Sistem 2+)

TS 706 EN 12620+A1

TS 1114 EN 13055-1

TS EN 13055-1 /AC

TS 2717 EN 13139

 

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

98/598/EC

Kuşanıktaşlar (koruma tabakası taşları)

Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında

(Sistem 2+)

TS EN 13383-1

TS EN 13383-1/AC

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

Demiryolu balastı

(Demiryolu işlerinde)

(Sistem 2+)

TS 7043 EN 13450

TS 7043 EN 13450/AC

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

98/598/EC

Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları için Agregalar

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

(Sistem 2+)

TS EN 13043

TS EN 13055-2

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/598/EC

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

(Yol ve diğer altyapı işlerinde)

(Sistem 2+)

TS EN 13242+A1

TS EN 13055-2

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

Bitümlü karışımlar

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

(Sistem 2+)

TS EN 13108-1

TS EN 13108-1/AC

TS EN 13108-2

TS EN 13108-2/AC

TS EN 13108-3

TS EN 13108-3/AC

TS EN 13108-4

TS EN 13108-4/AC

TS EN 13108-5

TS EN 13108-5/AC

TS EN 13108-6

TS EN 13108-6/AC

TS EN 13108-7

TS EN 13108-7/AC

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

98/601/EC

Bitüm

(Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için)

(Sistem 2+)

TS EN 12591

TS EN 13808

TS EN 13924

TS EN 13924/AC

TS EN 14023

TS EN 15322

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

Yol inşaatı ürünleri: Yüzey  işlemleri (yolların yüzey işlemleri için)

(Sistem 2+)

TS EN 12273

TS EN 12271

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

98/601/EC

Yol inşaatı ürünleri: Köprü tabliyeleri için, Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri

(Sistem 2+)

TS EN 14695

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/90/EC

Membranlar:

- Çatı şilteleri

(Yapılarda)

(Sistem 2+)

TS EN 13707+A2

TS EN 13956

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu 

99/90/EC

Membranlar:

- Nem geçirimsiz şilteler

(Yapılarda)

(Sistem 2+)

TS EN 13967

TS EN 13969

TS EN 13969/A1

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/90/EC

Membranlar (1/3)

- Geçirimsizlik tabakaları

(Yapılarda)

(Sistem 3)

 TS EN 14891

TSEN 14891/AC

Test Laboratuvarı

99/90/EC

Membranlar (2/3)

- Çatı şilteleri

(Yapılarda)

(Sistem 3)

TS EN 13707+A2

TS EN 13956

TS EN 13956/AC

Test Laboratuvarı

99/90/EC

Membranlar: (2/3)

- Nem geçirimsiz şilteler

(“Yangına tepki”düzenlemelerine tabi kullanımlar için )

(Sistem 3)

TS EN 13967

TS EN 13967/A1

TS EN 13969

TS EN 13969/A1

Test Laboratuvarı

99/90/EC

Membranlar: (2/3)

- Su buharı kontrol tabakaları

(“Yangına tepki”düzenlemelerine tabi kullanımlar için )

(Sistem 3)

TS EN 13859-1+A1

TS EN 13859-2+A1

TS EN 13970

TS EN 13970/A1

TS EN 13984

TS EN 13984/A1

Test Laboratuvarı

99/90/EC

Membranlar (2/3)

-  Nem geçirimsizlik tabakaları

(“Yangına tepki”düzenlemelerine tabi kullanımlar için )

(Sistem 3)

 TS EN 14909

TSEN 14967

Test Laboratuvarı

99/90/EC

Membranlar (3/3)

- Çatı şilteleri

(“Dış yangın performansı” düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13707+A2

TS EN 13956

TS EN 13956/AC

Test Laboratuvarı

99/91/EC

Isı yalıtım malzemeleri: (1/2)

-Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)

(Herhangi bir uygulamada)

(Sistem 3)

TS EN 13162

TS EN 13163

TS EN 13164

TS EN 13165

TS EN 13167

TS EN 13169

Test Laboratuvarı

99/91/EC

Isı yalıtım malzemeleri: (2/2)

-Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 13162

TS EN 13163

TS EN 13164

TS EN 13165

TS EN 13166

TS EN 13167

TS EN 13168

TS EN 13169

TS EN 13170

TS EN 13171

TS EN 14064-1

TS EN 14303

TS EN 14304

TS EN 14305

TS EN 14306

TS EN 14307

TS EN 14308

TS EN 14309

TS EN 14313

TS EN 14314

TS EN 14933

TS EN 14934

Test Laboratuvarı

99/93/EC

Kapılar, Pencereler, Kepenkler, Panjurlar, Büyük kapılar ve ilgili bina aksamı(1/1):

-Kapılar ve büyük kapılar

(ilgili aksamla beraber veya değil)

(Beyan edilmiş diğer spesifik kullanımlarda ve/veya özellikle gürültü, enerji, sızdırmazlık ve kullanımda emniyet gibi diğer spesifik koşullara tabi kullanımlarda (Yangın/duman kompartımanlarında ve kaçış yollarında olmayan kullanımlar)

 -Pencereler (ilgili aksamla beraber veya değil) (Diğerleri)

(Sistem 3)

TS EN 14351-1+A1

Test Laboratuvarı

99/94/EC

Ön dökümlü Normal /hafif/ gaz beton ürünler (1/1) : - Ön dökümlü Normal /hafif/ gaz beton ürünler  (yapısal kullanımlar için).

 

Sistem 2+

TS EN 1168+A3:2012

TS EN 12737+ A1:2009

TS EN 12794+A1:2009+AC:2009

TS EN 12843:2005

TS EN 13224:2012

TS EN 13225:2007+AC:2007

TS EN 13693+A1:2010

TS EN 13747+A2:2010

TS EN 13978-1:2007

TS EN 14843:2008

TS EN 14844:2006+A2:2011

TS EN 14991:2008

TS EN 14992+A1:2013

TS EN 15037-1:2011

TS EN 15037-2+A1:2011

TS EN 15037-3+A1:2011

TS EN 15037-4:2010

TS EN 15050:2007+A1:2012

TS EN 1520:2011

TS EN 15258:2010

 

99/469/EC

Beton, harç ve şerbet ile ilgili ürünler (1/2) : Katkılar (beton, harç ve şerbet için)

Sistem 2+

TS EN 934-2:2013

TS EN 934-3:2013

TS EN 934-4:2011

TS EN 934-5:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

Beton, Harç ve Şerbet ile ilgili ürünler (1/2)

Beton koruma ve tamir ürünleri

(bina ve inşaat mühendisliği işlerinde diğer kullanımlar için ).

Sistem 2+

TS EN 1504-2:2008

TS EN 1504-3:2008

TS EN 1504-4:2008

TS EN 1504-5:2008

TS EN 1504-6:2008

TS EN 1504-7:2008

Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu

99/469/EC

Beton, harç ve çimento şerbeti için:2/2

- Beton yapı elemanları için yüzey koruma sistemleri ve Beton takviye malzemeleri

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

EN 1504-2

EN 1504-3

EN 1504-4

EN 1504-6

Test Laboratuvarı

99/470/EC

Yapıştırıcılar :1/2

Karolar için yapıştırıcılar

(Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde iç ve dış kullanım için)

(Sistem 3)

TS EN 12004+A1

Test Laboratuvarı

99/470/EC

Yapıştırıcılar :2/2

Karolar için yapıştırıcılar

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine

tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 12004+A1

Test Laboratuvarı

99/471/EC

Mekan ısıtıcı aletler (1/2) :

-Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtma aletleri

(Yapılarda)

(Sistem 3)

TS EN 442-1

TS EN 442-1/A1

Test Laboratuvarı

99/472/EC

 İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları: (1/5)

-Borular (binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması /dağıtımı/depolanması)

(Sistem 3)

TS EN 14800

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar (2/6)

- Cam izolasyon birimleri

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine

tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 1279-5+A2

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 2/6

-Düz veya bombe cam paneller

(‘Yangına tepki’ düzenlemelerine

tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 1096-4

TS EN 12150-2

TS EN 12337-2

TS EN 13024-2

TS EN 14178-2

TS EN 14449

TS EN 14449/AC

TS EN 1748-1-2

TS EN 1748-2-2

TS EN 1863-2

 

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 3/6

-Cam izolasyon birimleri (‘Dış yangın performansı  mevzuatına tabi kullanımlar)

(Sistem 3)

TS EN 1279-5+A2

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 3/6

-Düz veya bombe cam paneller

Dış yangın performansı mevzuatına tabi kullanımlar için)

(Sistem 3)

TS EN 1096-4

TS EN 12150-2

TS EN 12337-2

TS EN 13024-2

TS EN 14178-2

TS EN 14179-2

TS EN 14321-2

TS EN 14449

TS EN 14449/AC

TS EN 1748-1-2

TS EN 1748-2-2

TS EN 1863-2

TS EN 572-9

TS EN 1036-2

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar

- Cam izolasyon birimleri (4/6)

(‘Kullanımda emniyet”  açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 1279-5+A2

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar: 4/6

-Düz veya bombe cam paneller

(‘Kullanımda emniyet”  açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 1036-2

TS EN 1096-4

TS EN 12150-2

TS EN 12337-2

TS EN 13024-2

TS EN 14178-2

TS EN 14179-2

TS EN 14321-2

TS EN 14449

TS EN 14449/AC

TS EN 1748-1-1

TS EN 1748-2-2

TS EN 1863-2

TS EN 572-9

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar:5/6

- Cam izolasyon birimleri

(‘Enerji tasarrufu’ ve/veya ‘Gürültünün azaltılması ile ilgili kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 1279-5+A2

Test Laboratuvarı

2000/245/EC

Düz cam, kanal biçimli camlar ve cam bloklar:5/6

- Düz  veya bombe cam paneller

(‘Enerji tasarrufu’ ve/veya ‘Gürültünün azaltılması ile ilgili kullanımlarda)

(Sistem 3)

TS EN 1036-2

TS EN 1096-4

TS EN 12150-2

TS EN 12337-2

TS EN 13024-2

TS EN 14178-2

TS EN 14179-2

TS EN 14321-2

TS EN 14449

TS EN 14449/AC

TS EN 1748-1-1

TS EN 1748-2-2

TS EN 1863-2

TS EN 572-9

Test Laboratuvarı