E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,19 TL
15096914 Ziyaretçi

Türk Ticaret Kanunu (Kanun No:6102)

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (Kanun No: 6103) İçin TIKLAYIN...

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ

TÜRK TİCARET KANUNU

Kanun No: 6102  Kabul Tarihi: 13.01.2011

14.02.2011-27846 Resmi Gazete

Başlangıç  Madde: 1 -10

Ticari İşletme / Tacir Madde: 11 - 23

Ticaret Sicili       Madde: 24 - 38

Ticaret Ünvanı ve İşletme Adı   Madde: 39 - 53

Haksız Rekabet Madde: 54 - 63

Ticari defterler Madde: 64 - 88

Cari Hesap  Madde: 89 - 101

Acentelik  Madde: 102 - 123

Ticaret Şirketleri - Genel Hükümler   Madde: 124 - 210

Kollektif Şirket - Şirketin Niteliği ve Kuruluşu    Madde: 211-216

Ortaklar Arasındaki İlişkiler Madde: 217 - 231

Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri  Madde: 232-242

Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması Madde: 243 - 266

Tasfiye  Madde: 267 - 303

Komandit Şirket Madde: 304 - 328

Anonim Şirket Madde: 329 - 483

Menkul Kıymetler/ Pay senetleri, İntifa senetleri, Kar, Kazanç ve Tasfiye Payı   Madde: 484 - 513

Şirketin Finansal Tabloları, Yedek Akçeler Madde: 514 - 528

Sona Erme ve Tasfiye / Hukuki Sorumluluk, Cezai Sorumluluk  Madde: 529 - 563

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  Madde: 564 - 572

Limited Şirket Madde: 573 - 644

Kıymetli Evrak-Senetler Madde: 645 - 670

Poliçe/Düzenlenmesi, Şekli,Ciro,Kabul ve Aval,Ödeme,Kabul Etmeme,Nüshaları ve Suretleri Madde:  671 - 747

Çeşitli Hükümler  Madde: 748 - 765

Kanunlar İhtilafı   Madde: 766 - 775

Bono ve Emre Yazılı senet   Madde: 776 - 779

Çek/Çeklerin Düzenlenmesi,şekli,Devir,Ödeme... Madde: 780 - 823

Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer yazılı Senetler  Madde: 824 - 849

Taşıma İşleri   Madde: 850 - 930

Deniz Ticareti   Madde: 931 - 1137

Navlun Sözleşmesi  Madde: 1138 - 1227

Deniz Taşıma senetleri   Madde: 1228 - 1271

Deniz Kazaları   Madde: 1272 - 1327

Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Tanzimi   Madde: 1328 - 1349

Cebri İcraya İlişkin Özel Hükümler  Madde: 1350 - 1400

Sigorta Hukuku   Madde: 1401 - 1520

Son Hükümler / Yürürlük / Yürütme   Madde: 1521 - 1535