Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)

Ekonomi Bakanlığından: 21.06.2013-28684 Resmi Gazete

TÜRK ÜRÜNLERİNİN İHRACATININ ARTTIRILMASINA YÖNELİK TEKNİK MEVZUATI HAZIRLAYACAK KURUMLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARARIN EKİNDE YAPILAN DÜZENLEMENİN DUYURULMASI HAKKINDA TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/28)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın 2 nci maddesinde verilen yetkiye istinaden, Karar ekinin Ekonomi Bakanlığınca yeniden belirlenen 12, 15, 19 ve 23 üncü bölümlerindeki sorumlu/koordinatör kuruluşlar Ek 1’de yer almaktadır.

Protokol

MADDE 2 (1) Kuruluşlar arasında mevzuat, personel, laboratuvar, ekipman devri gibi hususlar yapılacak protokol ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 3 (1) Bu Tebliğin;

a) Ek 1’inde yer alan Tablonun (19) numaralı satırı 11/4/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, Tablonun diğer satırları  31/10/2013 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Ek- 1

 


Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı

Konu Başlığı

Koordinatör Kurumlar ve Çalışmalara Katkıda Bulunacak Diğer Kurumlar

12. Gıda Maddeleri 

 

   

     

- Emzik ve biberon başlığı

Koordinatör Kurum: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

 

Koordinatör Kurumlar: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

15. Tehlikeli Maddeler

 

 

 

 

 

- Deterjanlar

Koordinatör Kurum: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

 

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

19. Ticarette Teknik Engellerin Kaldırılmasına İlişkin Genel Hükümler

 

 

- Genel Ürün Güvenliği

 

Koordinatör Kurum: Ekonomi Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

 

Koordinatör Kurumlar: Ekonomi Bakanlığı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurumlar: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

23. Oyuncaklar

Koordinatör Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Katkıda Bulunacak Kurum: Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260499 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,81 TL
1 € = 4,65 TL
16260499 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?