TÜRKIYE- AKÇT SERBEST TICARET ANLASMASI

TÜRKIYE- AKÇT SERBEST TICARET ANLASMASI

“Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugu Arasinda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugunu Kuran Anlasmanin Yetki Alanina Giren Ürünlerin Ticareti ile ilgili Anlasma 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmis ve 01 Agustos 1996 tarihinde Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge girmistir.

Baslangiç Hükümleri

Madde 1


Bu Anlasma, Ek 1'de listelendigi gibi, Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugu'nu kuran Andlasmanin yetki alanina giren Türkiye veya Topluluk menseili kömür ve çelik ürünleri için uygulanacaktir.

Madde 2
Türkiye ve Topluluk, bu Anlasmanin hükümlerine uygun olarak ve Dünya Ticaret Örgütü çerçevesindeki yükümlülükleriyle uyumlu olarak, 1. maddede atifta bulunulan ürünlere iliskin bir serbest ticaret alani kuracaklardir.

Gümrük vergileri ve es etkili vergilerin kaldirilmasi

Madde 3

1. Maddede atifta bulunulan ürünlerin Taraflar arasindaki ticaretinde uygulanmakta olan ithalat veya ihracat gümrük vergileri, isbu Anlasmanin yürürlüge girdigi tarihten itibaren kaldirilacak; ancak istisnai olarak, Ek II'deki ürünlerin Türkiye'ye ithalatinda uygulanmakta olan gümrük vergileri bu Anlasmanin 20. madde muvacehesinde yürürlüge giris tarihini takibeden ayin ilk gününden itibaren Ek II'de belirlenen takvime göre 3 yil içinde, yani Ek II'de belirtilen konsolide edilmis gümrüklerde, Anlasmanin birinci yilinda % 50'lik, ikinci ve üçüncü yilinda da % 25'erlik indirimler yapilmasi suretiyle, kaldirilacaktir.

2. Taraflar arasindaki ticarette, isbu Anlasmanin yürürlüge girisinden itibaren ithalat veya ihracat üzerine yeni hiçbir gümrük vergisi konmayacaktir.

3. Gümrük vergileri disindaki vergi, resim ve harçlar ile es etkili tüm tedbirler, bu Anlasmanin yürürlüge girmesinden itibaren her iki tarafça kaldirilacak ve tekrar yürürlüge konulmayacaktir.


Miktar kisitlamalari veya es etkili tedbirlerin kaldirilmasi

Madde 4

Türkiye veya Topluluk arasindaki ticarette mevcut miktar kisitlamalari veya es etkili tedbirler, isbu Anlasmanin yürürlüge girisinden itibaren tamamen kaldirilacaktir. Türkiye ve Topluluk, bu tarihten itibaren aralarindaki ticarete herhangi yeni bir miktar kisitlamasi veya es etkili tedbir getirmekten kaçinacaklardir.

Madde 5

Türkiye ya da Topluluk, belirli bir uygulamanin 3. veya 4. madde hükümlerine aykiri oldugu kanaatine varirsa, konuyu Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'ne getirebilir; Ortak Komite'deki istisareyi müteakiben veya bu nevi bir istisare müracaatindan 45 gün sonra uygun tedbirleri alabilir. Isbu Anlasmanin isleyisini en az etkileyen tedbirlere öncelik verilecektir.

Gümrük Hükümleri

Madde 6

1. Topluluk ithalatina konu mallarin siniflandirilmasinda kombine mal nomenklatürü uygulanacaktir.

2. isbu Anlasma geregi mense kurallari Protokol 1'de belirlenmistir.

Rekabet, Birlesmeler ve Devlet Yardimlari

Madde 7


1. Türkiye ile Topluluk arasindaki ticareti etkiledikleri ölçüde, asagidaki hususlar, isbu Anlasmanin düzgün isleyisi ile uyumsuz addedilecektir:

i. rekabetin engellenmesi, kisitlanmasi veya bozulmasini amaç edinen veya bu sonucu doguran, tüm kuruluslar arasi isbirligi veya birlesme niteligindeki anlasmalar, kuruluslarin örgütlerince alinan kararlar ve kuruluslar arasi ortak uygulamalar;

ii. bir veya daha çok kurulusun, Türkiye veya Topluluk topraklarinin tümü veya önemli bir bölümündeki hakim durumu kötüye kullanmasi;

iii. AKÇT Andlasmasi çerçevesinde saglanan derogasyonlar haricindeki herhangi bir türde kamu yardimlarinin hepsi.

2. 1(i), (ii) ve (iii) fikralarina aykiri herhangi bir uygulama, Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugunu kuran Andlasmanin 65. ve 66. maddeleri (ve ilgili oldugu takdirde, Avrupa Toplulugu'nu kuran Andlasma'nin 85. maddesi) ve AKÇT sektöründeki devlet yardimlarina iliskin kurallarla birlikte talii mevzuatinin uygulanmasindan dogan ilgili kistaslara göre degerlendirilmelidir.

3. Türkiye, AKÇT çelik sektöründe verilmesi önerilen herhangi bir devlet yardimini, yeterli bir süre içinde Topluluga bildirecektir. Topluluk, bir Üye Devlet tarafindan verildiginde Topluluk hukukuna aykiri addedilebilecek bu tür herhangi bir yardima, itiraz beyan edebilme hakkina sahip olacaktir. Eger Türkiye Toplulugun görüsünü kabul etmez ve sorun 30 gün içerisinde çözümlenemez ise, Türkiye ve Topluluk'dan her biri, konuyu tahkim müessesesine götürmeye hak kazanacaktir.

4. Her iki taraf, kamu yardimlari alaninda, önerilen herhangi bir yardimin tutari, yogunlugu ve gayesi dahil olmak üzere, diger tarafa tam ve sürekli bilgi iletmek suretiyle seffafligi temin edeceklerdir.

5. Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi, bu Anlasmanin yürürlüge girisinden itibaren iki yil içerisinde, 1'den 4'e kadar olan fikralarin uygulama kurallarini tesbit edecektir. Bu kurallar, Toplulukta halen yürürlükte olan kurallar üzerine bina edilecek ve digerlerinin yani sira, mütekabil rekabet veya devlet yardimlari otoritelerinin rolünü de belirtecektir.

6. Eger Türkiye veya Topluluk, belli bir uygulamanin 1. ila 4. fikralar hükümlerine aykiri oldugu ve;

- 5. fikra çerçevesinde kabul olunan kurallar çerçevesinde uygun olarak ele alinmadigi,

veya

- bu kurallarin olmadigi hallerde sözü edilen uygulamanin yerli sanayinin, veya önemli bir bölümünün menfaatlerine zarar verdigi veya zarar tehdidi teskil ettigi,

kanaatine varir ise, Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi toplantisini müteakiben veya istisare müracaatindan 45 gün sonra, uygun tedbiri alabilir. Bu Anlasmanin isleyisini en az zarara ugratan tedbirlere öncelik verilecektir. 1(iii) fikrasina aykiri uygulamalar söz konusu oldugu takdirde alinabilecek bu türden uygun tedbirler, Dünya Ticaret Örgütü'nü kuran Anlasma'nin atifta bulundugu hallerde; sadece Dünya Ticaret Örgütü tarafindan belirlenmis uygulama esaslarina uygun olarak ve onun belirledigi kosullar çerçevesinde, ve anilan kurulus kontrolünde müzakere edilmis olup Taraflar arasinda uygulanmasi mümkün olan ilgili bir diger vasitaya uygun olmalidir.

7. Türkiye, herhangi bir üye devlet tarafindan verilen bir yardimin Topluluk hukukuna aykiri oldugu hususunda itiraz etmeye Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'ne müracaatta bulunma (seize) hakkina sahiptir. Eger sorun üç ay içinde çözülmez ise, Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi konuyu Avrupa Topluluklari Adalet Divani'na götürmeye karar verebilir.


Madde 8

1. Taraflar isbu Anlasmanin yürürlüge girisinden itibaren 5 yil süreyle ve 7. maddenin 1(iii) fikrasindan sapma (derogasyon) yoluyla, Türkiye'nin, isbu Anlasma kapsamindaki ürünlerde, her bir durum ayri ayri incelenmek suretiyle istisnai olarak yeniden yapilanma veya dönüstürme amaçli kamu yardimlarini vermesini, asagidaki sartlarin saglanmasi kosuluyla kabul ederler:

- yeniden yapilanma programinin uygulanmasina iliskin olarak, yardimin miktari, yogunlugu ve gayesi ile, detayli bir yeniden yapilanma planini kapsayan tam ve sürekli bilgi alisverisi suretiyle seffafligin temini;

- yeniden yapilanma programinin sicak haddeli ürün kapasitesinde genel bir artisa yol açmayan bir rasyonellestirmeye bagli olmasi;

- yardimin, yardimdan faydalanan sirketlerin normal pazar kosullarindaki verimliliklerinin yeniden yapilanma döneminin sonunda gelistirilmesi amaciyla, modernizasyonu da içeren normal yasayabilirlik kistaslarina göre tayin edilen bir yasayabilirlige yol açmasi;

- verilen yardim miktarinin hedefleriyle orantisiz olmamasi ve, yasayabilirligi düzeltmek için mutlaka gerekli düzeyi, tutar ve yogunluk itibariyle kesinlikle asmamasi,

- Türkiye, bu madde kapsaminda verilmesi önerilen herhangi bir yardim hakkinda, Topluluga uygun bir süre içinde bildirimde bulunur. Topluluk, yukarida belirtilen kistaslara uymayan herhangi bir yardimla ilgili olarak sebep belirterek itiraz etme hakkina sahip olacaktir.

2. Yukaridaki 1. fikra kapsamindaki sübvansiyonlara iliskin derogasyon süresi zarfinda ve çelik pazarinin özel hassasiyeti de gözönünde bulundurularak, taraflardan biri menseili belirli çelik mamullerinin ithalati, benzeri mallarin yerli üreticileri üzerinde ciddi bir zarar veya zarar tehdidi hasil ederse ya da mukabil Tarafin çelik pazarlari üzerinde ciddi rahatsizliklar dogurursa, Taraflar uygun bir çözüm bulunmasi amaciyla derhal istisareye baslarlar. Böyle bir çözüm bulunana kadar ve Anlasmanin diger hükümlerine bakilmaksizin ve özellikle beklenmedik durumlarin derhal harekete geçilmesini gerektirdigi hallerde, ithalatçi taraf, uluslararasi ve çok tarafli yükümlülüklerine uygun olarak, durumun düzeltilmesi için kesinlikle gerekli olan, miktara bagli veya diger çözümlere derhal basvurabilir. Bu tedbirler, anilan çelik ürünlerinin ithalatindan etkilenen bir veya birden fazla bölgeyle sinirli miktar kisitlamalarini içerebilir.


Madde 9

Taraflar, mesleki veya is gizliliginin gereksinimlerinin getirdigi kisitlamalar da dikkate alinarak, bilgi teatisinde bulunacaklardir.

Ticari Korunma Araçlari

Anti-damping islemleri

Madde 10


Eger taraflardan birisi, diger tarafla yapilmakta olan ticarette, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasi'nin VI. maddesi anlaminda damping oldugunu tesbit eder ise, bu uygulamaya karsi Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasi (GATT)'in VI. maddesinin uygulanmasina iliskin Anlasma, ilgili iç mevzuati ve 11. maddede belirtilen sartlar ve usuller muvacehesinde uygun tedbirler alabilir.

Madde 11

1. Türkiye ve Topluluk arasindaki ticarette damping uygulanirsa, zarar gören taraf Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'ne bildirimde bulunabilir ve sözkonusu Komite, anilan uygulamalara son vermek amaciyla ilgili sahis veya sahislara tavsiyelerde bulunacaktir.

2. Zarar gören taraf, Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'ne bildirimde bulunduktan sonra, asagidaki kosullarin olusmasi halinde uygun koruyucu tedbirler alabilir:

(a) Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'nin, müracaatin yapilmasini takip eden üç ay içerisinde, 1. fikraya uygun olarak hiçbir karar almamasi;

(b) tavsiyelerin verilmesine ragmen damping uygulamalarinin devam etmesi.

Ayrica, zarar gören tarafin çikarlari acil önlem alinmasini gerektirdiginde, anilan taraf, anti-damping vergiler de dahil olmak üzere koruyucu geçici tedbirlere, Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'ni bilgilendirdikten sonra basvurabilir. Bu tedbirler, müracaat tarihinden veya zarar gören tarafça birinci bendin (b) sikki uyarinca koruyucu tedbirler alindigi tarihten itibaren üç aydan fazla yürürlükte kalmayacaktir.

3. ikinci fikranin birinci bendinin (a) sikki veya ayni fikranin ikinci bendi uyarinca koruyucu tedbirlere basvurulmasi halinde, Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi, 1. fikra uyarinca tavsiyelerde bulununcaya kadar, herhangi bir zamanda koruyucu tedbirlerin askiya alinmasina karar verebilir.

Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi, 2. fikranin birinci bendinin (b) sikki çerçevesinde alinan koruyucu tedbirlerin, iptali veya degistirilmesi yolunda tavsiyede bulunabilir.

Korunma tedbirleri


Madde 12

1. Herhangi bir ürün;

- Taraflardan birisinin topraklarindaki benzeri veya dogrudan dogruya rakip ürünlerin yerli üreticileri üzerinde ciddi zarara, veya

- çelik sektörü veya ekonominin ilgili bir sektöründe ciddi rahatsizliklara veya herhangi bir bölgenin ekonomik durumunda ciddi tahribata yol açabilecek zorluklara,

sebep olacak veya tehdit olusturacak kosullarda ve artan miktarlarda ithal edilirse, ilgili taraf, Türkiye veya Topluluk, 16. maddede belirtilen sartlar dahilinde ve usullere uygun tedbirleri alabilir.

2. 1. fikraya uygun olarak alinacak tedbirlerin seçiminde, isbu Anlasmanin isleyisine en az zarar verecek tedbirlere öncelik verilecektir.


Madde 13

Üçüncü memleketlere karsi uygulanacak ticari politika tedbirleri muvacehesinde, Taraflar, kosullari ve milletlerarasi yükümlülükleri elverdigince, bilgi degisimi ve istisare yollariyla eylemlerini esgüdüm içerisinde yönlendirmek imkanlarini aramaya çaba göstereceklerdir.

Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi

Madde 14


1. Bir Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi bu vesileyle teskil edilmistir. Ortak Komite, isbu Anlasmanin dogru islemesini teminat altina almak gayesiyle, görüs ve bilgi mübadelesinde bulunacak, Taraflara tavsiyeler belirtecek ve görüslerini iletecektir. Burada öngörülen hallerde Ortak Komite karar alma yetkisine sahip olacaktir. Alinan kararlarin uygulanmasini teminen gerekli önlemleri alacak olan Taraflar için bu kararlar baglayici olacaktir.

Ortak Komite, kararlarini ve tavsiyelerini, Taraflar arasinda mutabakat saglayarak olusturacaktir.

2. Taraflar, bu Anlasmanin uygulanmasina iliskin olup Taraflardan biri için zorluk yaratan herhangi bir hususu Ortak Komite'de istisare edebileceklerdir.

3. Ortak Komite kendi uygulama usullerini tespit edecektir.


Madde 15

1. Ortak Komite, Taraflar temsilcilerinden olusacaktir.

2. Ortak Komite'nin baskanligi, alti aylik sürelerle degisimli olarak, Topluluk, yani Türkiye temsilcisi ile Avrupa Topluluklari Komisyonu temsilcisi tarafindan deruhte edilecektir.

3. Ortak Komite, sorumluluklarini yerine getirmek için yapacagi toplantilarin sikligini belirleyecek ve Baskanin veya Taraflardan birisinin talebi üzerine de toplanabilecektir.


Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'nin Istisareleri

Madde 16


1. 5, 10 ve 12. maddelerde belirtilen hallerde Türkiye veya Topluluk'dan ilgili olani, Taraflarca kabul edilebilir bir çözümün bulunmasi amaciyla, Türkiye/AKÇT Ortak Komitesi'ne ilgili tüm bilgileri temin edecektir.

2. 1. fikranin uygulanmasi amaciyla asagidaki hükümler geçerli olacaktir:

(a) 12. maddeye iliskin olarak bu maddeden husule gelecek sorunlarin incelenmesi için Ortak Komite'ye müracaat edilecektir. Anilan Komite, sorunu sona erdirmek için gerekli herhangi bir karari alabilecektir. Ortak Komite veya ihracati yapan tarafin sözkonusu sorunu sona erdirmek üzere bir karar almamasi veya Ortak Komite'ye müracaat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde baska bir tatminkar çözüm bulunulamayisi halinde, ithalatçi taraf ortaya çikan sorunun giderilmesi için uygun tedbirleri alabilir. Isbu Anlasmanin isleyisini en az etkileyen tedbirlere öncelik verilecektir.

(b) acilen harekete geçilmesini gerektiren istisnai durumlarda, ön bilgi veya incelemeyi imkansiz kilmasi halinde Türkiye veya Topluluk'dan ilgili olan Taraf, 12. maddede belirtilen durumlarda derhal, durumun kesinlikle gerektirdigi ön ve geçici tedbirleri alma yoluna gidebilir ve Ortak Komite de durumdan derhal haberdar edilir.


Anlasmazliklarin Çözülmesi

Madde 17


Eger 12. madde çerçevesinde alinan korunma önlemleriyle ilgili bir anlasmazligin halli amaciyla Ortak Komite'nin yaptigi inceleme basarisizlikla sonuçlanirsa, müracaatin yapildigi tarihten itibaren alti ay içerisinde her iki Taraf da anlasmazligi 18. maddede belirlenen prosedür çerçevesinde tahkim müessesesine intikal ettirebilir. Tahkimin anlasmazliga iliskin karari, Taraflar için baglayici olacaktir.

Madde 18

1. Anlasmazlik tahkim müessesesine intikal ettirildigi takdirde, üç hakem olacaktir.

2. Anlasmazliga konu taraflardan her biri, 30 gün içerisinde birer hakem atayacaktir.

3. Seçilen iki hakem, uzlasma yoluyla, akit taraflarin tabiiyetinde olmayan bir hakem atayacaklardir. Eger hakemler atanmalarindan itibaren iki ay içinde hakem seçimi konusunda anlasmaya varamazlarsa, bu seçimi, Ortak Komite tarafindan Komitenin usule iliskin kurallarina uygun olarak saptanip gözden geçirilen yedi kisilik bir liste içinden yapacaklardir.

4. Hakem kurulu Brüksel'de ikamet edecektir. Kurul, Taraflar aksine bir karar almadigi sürece, usul kurallarini kendisi tesbit edecektir. Kurul, kararlarini oy çokluguyla alacaktir.


Temas Grubu

Madde 19


Taraflar, özellikle taraflar arasindaki ticarete iliskin sorunlar dahil olmak üzere isbu Anlasmanin isleyisinde ortaya çikacak sorunlari, yatirima ve yeniden yapilanmadaki gelismeye iliskin isbirliklerini tartisacak olan bir Temas Grubu teskil edeceklerdir. Temas Grubu, Ortak Komite'ye rapor verecektir. (bkz. Ortak Bildiri)

Genel ve Nihai Hükümler

Yürürlüge giris

Madde 20


Bu Anlasma taraflarca kendi mevzuatlarina uygun olarak onaylanacaktir. Anlasma, taraflarin bu islemlerin tamamlandigini birbirlerine bildirdikleri tarihi takip eden ayin ilk gününden itibaren yürürlüge girecektir.

Madde 21

Bu Anlasma Danimarkaca, Hollandaca, Ingilizce, Fince, Fransizca, Almanca, Italyanca, Ispanyolca, Isveççe, Yunanca, Portekizce ve Türkçe dillerinde ayni derecede geçerli ikiser nüsha olarak hazirlanacaktir.

Yorum

Madde 22


Anlasma kapsamina giren ürünler için yürürlüge konmalari ve uygulanmalari amaciyla isbu Anlasma hükümleri, Avrupa Toplulugunu kuran Andlasmanin hükümleri ile özde esdeger olduklari sürece, Avrupa Topluluklari Adalet Divani'nin ilgili kararlarina uygun olarak yorumlanmalidir.

Brüksel’de, 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanmistir.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292488 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16292488 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?