E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,71 TL
1 € = 4,36 TL
15389278 Ziyaretçi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SINAÎ İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI (Karar Sayısı 2010/378)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Karar Sayısı : 2010/378    20.05.2010-27586 Resmi Gazete
             30 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 16/3/2010 tarihli ve 5975 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 9/4/2010 tarihli ve HUMŞ/566332 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, BakanlarKurulu’nca 22/4/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                      Abdullah GÜL
                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
          H. YAZICI                             F. N.ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                            B.ATALAY                            M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                       Dışişleri Bakanı V.                       Maliye Bakanı
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                              E. GÜNAY                                                              V. EROĞLU
                                   Kültür ve Turizm Bakanı                                          Çevre ve Orman Bakanı
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA
SINAÎ İHRACATIN GELİŞTİRİLMESİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI
 
             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti, bundan böyle "taraflar" olarak belirtilecektir,
             İki kardeş ülke arasındaki kardeşlik ve işbirliği bağlarının güçlendirilmesi amacıyla,
             İki ülke arasındaki ekonomik ve sınaî ilişkilerin geliştirilmesini teminen,
             Sınaî ihracatın geliştirilmesi alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki ortak arzuya dayanarak,
             Ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti arasında, 3 Aralık 1997 tarihinde Kuveyt'te imzalanan Ticaret Anlaşmasına uygun olarak,
             aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:
Madde 1:
             Taraflar, karşılıklı ülkeleri arasında ticaret değişiminin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması amacıyla gerekli tüm çabayı göstermeyi kararlaştırmışlardır.
Madde 2:
             Bu Mutabakat Zaptının uygulanması ile ilgili yetkili otoriteler aşağıdadır:
             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına:
             İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
             Kuveyt Devleti Hükümeti Adına:
             Sanayi Kamu İdaresi (Kuveyt Sınaî İhracatı Geliştirme Merkezi-KIEDC)
Madde 3:
             Taraflar, aşağıdaki hususlarda bilgi değişiminde bulunacaklardır:
             ■ Ekonomik ve sınaî bilgi sirkülerleri, periyodikler ve taraflarca yayımlanan ticaret ile ilgili bilgi vermeye yönelik diğer yayınlar.
             ■ Dış ticaret alanındaki bilgisayar kaynaklı veriler.
             ■ Dış ticaret ile ilgili mevzuat ve uygulamalar.
             ■ Dış ticaret istatistikleri.
Madde 4:
             Taraflar, ihracat potansiyeli arz eden alanların belirlenmesi ve müzakere edilmesi, karşılıklı ülkeleri arasında ortak fayda esasına dayalı ticaretin geliştirilmesi amacına ve ulusal pazarlarındaki ve/veya ortak ilgi duyulan diğer ülkelerin pazarlarındaki çalışmaların kolaylaştırılması yönünde ortak komisyonlar, iş forumları ve çalıştaylar oluşturulması imkânlarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması hususlarında işbirliği yapacaklardır.
Madde 5:
             Taraflar aşağıda belirtilen alanlarda mümkün olan kolaylıkları sağlayacaklardır:
             ■ Her iki ülkede düzenlenen uluslararası fuarlar ve ihtisas sergilerine katılım.
             ■ Ticari seminerlere ve her bir tarafın mallarının, hizmetlerinin ve ticari yeteneklerinin sergilenebileceği diğer etkinliklere katılım.
             ■ İki ülke arasında heyet ziyaretleri teatisi.
Madde 6:
             Taraflar, karşılıklı mutabakat sağlayarak, ticari tanıtım faaliyetleri ve ticaretin geliştirilmesi yöntemleri ile ilgili karşılıklı uzmanlıklarından faydalanmak amacıyla personelleri için eğitim programları düzenlenmesi ve aynı zamanda uzman değişimi yapılması yönünde işbirliği yapacaklardır.
Madde 7:
             Taraflar, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayamamaları halinde, bu ihtiyaçların karşılanmasını teminen diğer ilgili organ ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm çabayı göstereceklerdir.
Madde 8:
             Bu Mutabakat Zaptı, tarafların Mutabakat Zaptının uygulanmasına yönelik ulusal yasal süreçlerini tamamladıklarını diğer tarafa yazılı olarak bildirmelerini takiben yürürlüğe girecektir.
             Bu Mutabakat Zaptı üzerindeki değişiklikler, tarafların ortak onayı ile yapılabilecektir. Değişiklikler bu Maddenin önceki paragrafında belirtilen prosedüre göre yürürlüğe girecektir.
             Bu Mutabakat Zaptı, dört yıl süreyle geçerli kalacak ve taraflardan biri Mutabakat Zaptını iptal etmek istediğini, yürürlükten kalkmasına altı ay kala karşı tarafa diplomatik kanallar vasıtasıyla bildirmediği sürece, otomatik olarak aynı süreyle uzayacaktır.
             30 Mart 2008 Pazar günü Ankara'da, bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere, Türkçe, Arapça ve İngilizce dilinde iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır. Metinlerin yorumlanmasında farklılık olması durumunda, İngilizce metin geçerli olacaktır.
 
                 TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                  KUVEYT DEVLETİ
                       HÜKÜMETİ ADINA                                                                       HÜKÜMETİ ADINA
 
                          HAYATİ YAZICI                                                            MUSTAFA JASSIM AL-SHIMMALI
                      DEVLET BAKANI VE                                                                       MALİYE BAKANI
                 BAŞBAKAN YARDIMCISI
 
Yabancı dil metinleri için tıklayınız