Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (6389)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MORİTYUS CUMHURİYETİ ARASINDASERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININUYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6389      Kabul Tarihi: 10/1/2013 24.01.2013-28538 Resmi Gazete

MADDE 1 – (1) 9 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Söz konusu Anlaşmanın eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927796 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16927796 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?