Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
             Karar Sayısı : 2010/445    03.07.2010-27630 Resmi Gazete (Mükerrer)
             1/6/2009 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 2/3/2010 tarihli ve 5954 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/4/2010 tarihli ve HUMŞ/781597 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/5/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                            Abdullah GÜL
                                                                         CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                  M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                          M. Z. ÇAĞLAYAN                                F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                    S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                 Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                               M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                               Maliye Bakanı
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                               Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                     T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı             Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                                   E. GÜNAY                                                                            V. EROĞLU
                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                           Çevre ve Orman Bakanı
 

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,65 TL
15687475 Ziyaretçi

E-Bülten

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,65 TL
15687475 Ziyaretçi